Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2020

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • MECHANICAL TESTING AND NUMERICAL MODELLING OF POROUS STRUCTURES IMPROVING OSEINTEGRATION OF IMPLANTS
 • Vakrčka, P. - Jíra, A., - Kálalová, P.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 126-132. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • 11th Conference Nano & Macro Mechanics 2020
 • Bittnar, P. org. - Plachý, T. org. - Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plaček Otcovská, T. org., - Mužíková, B. org.
  [Conference Hosting] 2020.
  2020

 • Experimental dynamic analysis of the railway bridge near Žatec.
 • Plachý, T. - Polák, M., - Ryjáček, P.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 417-422. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Morphological reconstruction method of irregular shaped ballast particles and application in numerical simulation of ballasted track
 • Xiao, J. - Zhang, X. - Zhang, D. - Xue, L. - Sun, S. - Stránský, J., - Wang, Y.
  Transportation geotechnics. 2020, 24 1-12. ISSN 2214-3912.
  2020

 • REDUCTION OF FORMWORK PRESSURES IN SELF-COMPACTING CONCRETE
 • Němeček, J. - Zacharda, V., - Trávníček, P.
  In: PROCEEDINGS IRF2020. INEGI-FEUP, 2020. p. 545-546. ISBN 978-989-54756-1-2.
  2020

 • MODELING OF VISCOELASTIC RESPONSE OF UNIDIRECTIONAL FIBROUS COMPOSITES MADE OF BASALT AND CARBON FIBERS
 • Šejnoha, M. - Valentová, S. - Vorel, J. - Padevět, P. - Sedláček, R. - Tomková, B., - Novotná, J.
  WIT Transactions on the Built Environment. 2020, 196(1), 19-29. ISSN 1743-3509.
  2020

 • Comparison Of Micromotion Of Different Femoral Stems During Gait: A Quantitative CT-Based Finite Element Analysis
 • Řehounek, L. - Mimata, H.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Methodology of Methylene Blue Test for Earth Analysis
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 410-416. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Mechanical properties of rammed earth with high water-clay ratio in tensile bending test
 • Plaček Otcovská, T. - Padevět, P., - Mužíková, B.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 331-333. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • The influence of the use of recycled gypsum on the properties of gypsum products in labor conditions
 • Sekavová, H. - Herrmann, J. - Prošek, Z. - Nyč, M., - Karra'a, G.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 81-85. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Sbírka příkladů pružnosti a pevnosti
 • Jíra, A. - Jandeková, D. - Novotná, E. - Řehounek, L. - Prošek, Z. - Štěpánek, J., - Voříšek, J.
  Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2020. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06810-6.
  2020

 • Effects of additives increasing biological resistance of gypsum on mechanical properties of resulting composite
 • Prošek, Z. - Tesárek, P.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 423-426. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Influence of Plasma Treatment on Polypropylene Microfibers in Foamed Cement Paste Containing Recycled Concrete
 • Ďureje, J. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 70-73. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Influence of the clay mechanical properties of construction made of rammed earth
 • Padevět, P. - Plaček Otcovská, T., - Mužíková, B.
  In: MATEC Web Conf., 2020 Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. vol. 313. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Interakční experiment – Průběžná zpráva etap 7-9 č. 2 - doplněk
 • Krejčí, T. - Kruis, J., - Svoboda, J.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2020. Report no. 478/2020.
  2020

 • Autonomní systém pro sledování celkového a diferenčního sedání historických staveb
 • Záleský, J. - Kuklík, P.
  [Pilot Plant] 2020.
  2020

 • Transport of radionuclides from deep geological repository/Testing of conceptual and numeric models – Final report
 • Gvoždík, L. - Kabele, P. - Říha, J. - Švagera, O. - Trpkošová, D., - Vetešník, A.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2020. Report no. 463/2020/ENG.
  2020

 • Transport radionuklidů z hlubinného úložiště/Testování koncepčních a výpočetních modelů – Závěrečná zpráva
 • Gvoždík, L. - Kabele, P. - Říha, J. - Švagera, O. - Trpkošová, D., - Vetešník, A.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2020. Report no. 463/2020.
  2020

 • TK01030031 - Inženýrská bariéra 200C - Průběžná zpráva za rok 2019
 • Svoboda, J. - Vašíček, R. - Šťástka, J. - Kruis, J. - Krejčí, T. - Mašín, D. - Najser, J. - Franěk, J. - Rukavičková, L. - Laufek, F., - Mikeš, J.
  [Annual Report] Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2020.
  2020

 • Technologie určování dynamických pohybů mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru pozemní radarovou interferometrií.
 • Talich, M. - Havrlant, J. - Soukup, L. - Antoš, F. - Polák, M. - Ryjáček, P. - Litoš, J. - Plachý, T., - Macho, M.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Rammed Earth and Its Properties for Design of Construction
 • Padevět, P. - Mužíková, B., - Plaček Otcovská, T.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Homogenization of Elastic Properties of Trabecular Structuresfor Modern Implants
 • Krejčí, T. - Řehounek, L. - Jíra, A. - Šejnoha, M. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. vol. 2293. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Coupled Hydro-Mechanical Model for Geotechnical Applications
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2293. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Vliv písků na vlastnosti samozhutnitelných betonů
 • Tichý, J. - Trefil, V. - Němeček, J., - Zacharda, V.
  In: 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH VYSOKOHODNOTNÉ BETONY OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2020. p. 31-36. ISBN 978-80-86604-83-1.
  2020

 • Effect of Ar+ irradiation of Ti3InC2 at different ion beam fluences
 • Bakardjieva, S. - Horak, P. - Vacik, J. - Cannavo, A., - Němeček, J.
  Surface & Coatings Technology. 2020, 394 ISSN 0257-8972.
  2020

 • MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020
 • Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org.
  [Conference Hosting] 2020.
  2020

 • Využití vysokopecní strusky pro zvýšení trvanlivosti CB krytů vozovek
 • Slánský, B. - Dvořák, R. - Šmilauer, V. - Valentin, J. - Stryk, J., - Grošek, J.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2020.
  2020

 • Modifikovaná elastomagnetická technologie
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M., - Hedbavný, M.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Application of the Modified Magnetoelastic Method
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M., - Hedbávný, M.
  In: 17th IMEKO TC 10 and EUROLAB Virtual Conference: “Global Trends in Testing, Diagnostics & Inspection for 2030”. Warsaw: IMEKO TC10, 2020. p. 344-349. ISBN 978-92-990084-6-1.
  2020

 • Ochranná proti-výbuchová stěna podpíraná příhradovými nosníky
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Czechia. Patent CZ 308620. 2020-11-26.
  2020

 • INFLUENCE OF MATERIAL DAMPING ON THE RESPONSE OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE
 • Pavelcová, V. - Poklopová, T. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 64-70. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví
 • Kuklík, P. org. - Válek, M. org. - Záleský, J. org. - Sněhota, M. org., - Kovářová, K. org.
  [Workshop Hosting] 2020.
  2020

 • Pokles únosnosti stavebních materiálů a staveb v důsledku nezvládnutí srážkových vod
 • Kuklík, P.
  TZB info. 2020, ISSN 1801-4399.
  2020

 • Bezpečnostní bariéra
 • Dufka, D. - Pohůnek, J. - Soukup, J. - Tesárek, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  Czechia. Utility Model CZ 34540. 2020-11-16.
  2020

 • Katalog možných použití recyklátu mimo výrobu sádrokartonových desek
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Karra´a, G. - Nyč, M. - Sekavová, H., - Zobal, O.
  [Research Report] 2020.
  2020

 • Stříkaný beton použitý při realizaci klenby obsahující drcenou pryž a/nebo úletové popílky
 • Růžička, P. - Pešková, Š. - Sovják, R. - Šmilauer, V., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Uplatnění ternárního pojiva ve stříkaném betonu při výstavbě průzkumných štol v rámci inženýrskogeologického průzkumu pro budoucí linku metra D
 • Růžička, P. - Pešková, Š. - Sovják, R. - Šmilauer, V., - Konvalinka, P.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • NEWMARK ALGORITHM FOR DYNAMIC ANALYSIS WITH MAXWELL CHAIN MODEL
 • Schmidt, J. - Janda, T. - Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Acta Polytechnica. 2020, 60(6), 502-511. ISSN 1210-2709.
  2020

 • Hygro-thermo-mechanical model for building materials exposed to different climate loads
 • Kruis, J. - Maděra, J., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2293. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Numerical assessment of radionuclide leakage in a low or intermediate level waste geological repository
 • Maděra, J. - Kruis, J., - Medveď, I.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2293. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Určování maximálních výšek nenosných dělících stěn a šachtových stěn v podmínkách ČR
 • Nyč, M. - Fajman, P. - Bittnar, Z., - Zobal, O.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Suchá směs pro výrobu materiálů a prvků se zvýšenými tepelnými vlastnostmi
 • Trejbal, J. - Domonkos, M. - Zobal, O. - Tesárek, P. - Karra´a, G., - Pokrivčák, M.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Distrakční modul jednostranného zevního aparátu – V11
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Goldmann, T., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Stimulační modul jednostranného zevního aparátu – V13
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Goldmann, T., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Nové zevní fixační zařízení s permanentní regulací novotvorby kostní tkáně
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F. - Goldmann, T., - Zdeněk, Č.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 23-26. ISBN 978-80-01-06754-3.
  2020

 • SW řídící jednotky elektronického zevního fixátoru
 • Tomášek, S. - Jíra, A., - Denk, F.
  [Software] 2020.
  2020

 • SIZE EFFECT ON THE ULTIMATE DRYING SHRINKAGE OF CONCRETE – MODELING WITH MICROPRESTRESS SOLIDIFICATION THEORY
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P.
  In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 122-125. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
  2020

 • Mesoscopic aspects of the computational homogenization with meshless modeling for masonry material
 • La Malfa Ribolla, E. - Giambanco, G., - Spada, A.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2020, 121(16), 3610-3635. ISSN 0029-5981.
  2020

 • Brief overview of platform for microstructural representation and modelling
 • Doškář, M. - Novák, J., - Krueger, S.
  [Audiovisual Work] 2020.
  2020

 • Platforma pro zadávání vstupů a vizualizaci výstupů z mikromechanických úloh
 • Beneš, Š. - Doškář, M.
  [Software] 2020.
  2020

 • Soubor nástrojů pro kvantifikaci, syntézu a analýzu vzorků mikrostruktury generovaných pomocí Wangova dláždění
 • Doškář, M. - Novák, J., - Beneš, Š.
  [Software] 2020.
  2020

 • Soubor nástrojů pro tvorbu komprimované materiálové reprezentace ve formě Wangových dlaždic
 • Doškář, M. - Novák, J., - Štěpán, B.
  [Software] 2020.
  2020

 • Experimental verification of the bending stiffness of the wall for the program for design of high walls in dry construction
 • Zobal, O. - Bittnar, Z. - Fajman, P. - Nyč, M. - Jára, R. - Pošta, J., - Hataj, M.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 566-569. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Phase-Field Fracture Modelling of Thin Monolithic and Laminated Glass Plates under Quasi-Static Bending
 • Schmidt, J. - Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Materials. 2020, 13(22), ISSN 1996-1944.
  2020

 • Porézní dřík dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Čejka, Z.
  Czechia. Utility Model CZ 34645. 2020-12-08.
  2020

 • Kruhové zevní distrakčně-fixační zařízení
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F. - Čejka, Z., - Goldmann, T.
  Czechia. Utility Model CZ 33989. 2020-05-19.
  2020

 • Jednostranné zevní distrakčně-fixační zařízení
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F., - Čejka, Z.
  Czechia. Utility Model CZ 33988. 2020-05-19.
  2020

 • Jednostranné zevní distrakčně-fixační zařízení
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F., - Čejka, Z.
  Czechia. Patent CZ 308516. 2020-09-02.
  2020

 • Poznatky o snížení vlivu biologické degradace SDK
 • Prošek, Z. - Ryparová, P. - Tesárek, P. - Sekavová, H., - Zobal, O.
  [Research Report] 2020. Report no. SDK Bio Nano.
  2020

 • Zhodnocení rizik souvisejících se zpětným sběrem sádrokartonových desek ze staveb
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Nyč, M. - Sekavová, H. - Zobal, O., - Karra´a, G.
  [Research Report] 2020. Report no. SDK_01.
  2020

 • Global optimality in minimum-compliance topology optimization by moment-sum-of-squares hierarchy
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  [Invited unpublished scientific lecture] 2020-11-25.
  2020

 • GLOBAL TOPOLOGY STIFFNESS OPTIMIZATION OF FRAME STRUCTURES BY MOMENT-SUM-OF-SQUARES HIERARCHY
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 492-495. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
  2020

 • Uncertainty Quantification Through Bayesian Nonparametric Modelling
 • Kočková, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 274-277. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
  2020

 • SIMPLIFIED IMPACT ANALYSIS IN FENICS USING HERTZ CONTACT LAW
 • Schmidt, J. - Janda, T.
  In: WIT Transactions on the Built Environment. Wessex: WIT PRESS, 2020. p. 97-103. High Performance and Optimum Design of Structures and Materials IV. vol. 196. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-78466-389-6.
  2020

 • Pokročilá lehká konstrukce s akustickými vlastnostmi
 • Nyč, M. - Nováček, J. - Bittnar, Z., - Zobal, O.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Object-oriented design and implementation of contact mechanics into finite element code OOFEM
 • Faltus, O.
  2020. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2020

 • PointCloud2BIM - UI
 • Dvořáková, E. - Patzák, B. - Rypl, D., - Voříšek, J.
  [Software] 2020.
  2020

 • Linked CFD-Thermo-Mechanical Simulation for Virtual Horizontal Furnace
 • Šulc, S. - Cábová, K. - Zeman, F. - Šejna, J. - Šmilauer, V., - Wald, F.
  In: Proceedings of the 11th International Conference on Structures in Fire (SiF 2020). Brisbane QLD: The University of Queensland, 2020. p. 579-589. ISBN 978-1-74272-343-3.
  2020

 • Porézní struktura na bázi gyroidu z materiálu PA12 – funkční vzorek pro plastické analýzy
 • Jíra, A. - Řehounek, L.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Porézní struktura na bázi gyroidu pro tahové zkoušky
 • Jíra, A. - Denk, F., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Stěnová porézní struktura jako základ implantátů
 • Jíra, A. - Řehounek, L. - Javorská, G., - Denk, F.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 80-81. ISBN 978-80-01-06754-3.
  2020

 • Interakční experiment – Průběžná zpráva etap 7-9 č. 2
 • Svoboda, J. - Kruis, J. - Krejčí, T. - Rukavičková, L., - Večerník, P.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2020. Report no. 478/2020.
  2020

 • Zařízení pro léčení Peyronieho nemoci
 • Pešková, Š. - Konvalinka, P. - Křístek, V. - Petrtýl, M. - Válek, M. - Litoš, J. - Drlík, P. - Podhorský, J., - Podhorský, J.A.
  Czechia. Utility Model CZ 33806. 2020-02-27.
  2020

 • Statické zatěžovací zkoušky a numerické porovnání rozdělení napětí dentálních implantátů s externím a interním připojením abutmentu
 • Řehounek, L. - Jíra, A. - Javorská, G., - Bodlák, D.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 27-28. ISBN 978-80-01-06754-3.
  2020

 • Ověřená technologie recyklační linky v laboratorních podmínkách
 • Karra´a, G. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Nyč, M. - Sekavová, H., - Zobal, O.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Provoz recyklační linky v laboratorních podmínkách
 • Karra´a, G. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Nyč, M. - Sekavová, H., - Zobal, O.
  [Pilot Plant] 2020.
  2020

 • Recyklace sádrokartonových desek z výroby do výroby
 • Sekavová, H. - Nyč, M. - Zobal, O. - Karra´a, G. - Tesárek, P., - Prošek, Z.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Mobilní balistická stěna
 • Lidmila, M. - Tesárek, P. - Sedláček, O. - Prokeš, J. - Dufka, D., - Jelínek, V.
  Czechia. Patent CZ 308469. 2020-07-22.
  2020

 • Optimalizovaná sádrokartonová deska s recyklátem
 • Sekavová, H. - Nyč, M. - Zobal, O. - Prošek, Z. - Tesárek, P., - Karra´a, G.
  [Prototype] 2020.
  2020

 • Sádrokartonová deska s recyklátem
 • Sekavová, H. - Nyč, M. - Zobal, O. - Prošek, Z. - Tesárek, P., - Karra´a, G.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Ověření výroby cementobetonových krytů ze silničních betonů s minerálními příměsmi
 • Šmilauer, V. - Snop, R. - Vysloužil, L., - Nováková, N.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Předběžný návrh betonů a postupu výstavby návodního líce polderu Kutřín na řece Krounka
 • Šmilauer, V. - Reiterman, P. - Havlásek, P., - Huňka, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2020, 20(6), 44-49. ISSN 1213-3116.
  2020

 • Biomateriály a jejich povrchy XIII.
 • Suchý, T. ed. - Sedláček, R. ed. - Tolde, Z. ed., - Vištejnová, L. ed.
  Herbertov, Horní mlýn, 2020-09-15/2020-09-18. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06754-3.
  2020

 • Applicability of Superabsorbent Polymer as a Protective Carrier in the Bio-based Self-healing Concrete
 • Schreiberová, H. - Fládr, J. - Šeps, K. - Trtík, T. - Prošek, Z., - Kohoutková, A.
  In: Proceedings of the 2020 Session of the 13th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2020. p. 110-117. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-06-6.
  2020

 • What information can be provided by the asphalt crack propagation test done on semicylindric specimens?
 • Vacková, P. - Valentin, J., - Belhaj, M.
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, 960(4), ISSN 1757-8981.
  2020

 • Thermo-mechano-chemical modeling and computation of thermosetting polymers used in post-installed fastening systems in concrete structures
 • Abali, B. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  Continuum Mechanics and Thermodynamics. 2020, 1-19. ISSN 0935-1175.
  2020

 • The Modified Elastomagnetic Sensor Intended for a Quick Application on an Existing Prestressed Concrete Structures
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 204-212. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Wireless Testing of Cementitious Composites
 • Trávníček, P. - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2210. ISSN 1551-7616. ISBN 978-0-7354-1961-2.
  2020

 • Small Scale Plastic Yielding of Mg Alloys Assessed with Nanoindentation
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: Defect and Diffusion Forum Vol. 405. Durnten-Zurich: Scientific.net, 2020. p. 339-344. vol. 405. ISBN 978-3-0357-1612-2.
  2020

 • Transformation of Surface Roughness of Mg Alloy Tubes During Laser Dieless Drawing
 • Milenin, A. - Furushima, T., - Němeček, J.
  Journal of Materials Engineering and Performance. 2020, 29(11), 7736-7743. ISSN 1059-9495.
  2020

 • Speciální zařízení pro měření bočního tlaku na bednění
 • Trávníček, P. - Němeček, J.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Laboratorní zařízení pro měření bočního tlaku čerstvé směsi betonu
 • Trávníček, P. - Němeček, J.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Robustní a dostupný test pro efektivní návrh betonových konstrukcí s vlivem sevření
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P. - Bittnar, P. - Padevět, P. - Jirásek, M., - Bittnar, Z.
  In: 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH VYSOKOHODNOTNÉ BETONY OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2020. p. 6-11. ISBN 978-80-86604-83-1.
  2020

 • ANALYSIS OF DISPLACEMENT OF CENTER OF ROTATION DURING REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY
 • Kratochvíl, A. - Daniel, M., - Fulín, P.
  In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 42-44. ISBN 978-80-01-06791-8.
  2020

 • Numerická a experimentální analýza C/PPS Y profilu
 • Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. Report no. 12105/20/16.
  2020

 • Úhlově stabilní dlaha tibiální distální
 • Sedláček, R. - Bernard, P. - Koutecký, J. - Mašek, M. - Mach, P. - Ruber, V. - Kraus, J., - Burget, F.
  Czechia. Utility Model CZ 34 522. 2020-11-10.
  2020

 • Úhlově stabilní dlaha humerální proximální
 • Sedláček, R. - Bernard, P. - Koutecký, J. - Mašek, M. - Mach, P. - Ruber, V. - Kraus, J., - Burget, F.
  Czechia. Utility Model CZ 34 521. 2020-11-10.
  2020

 • A Newton solver for micromorphic computational homogenization enabling multiscale buckling analysis of pattern-transforming metamaterials
 • van Bree, S.E.H.M. - Rokoš, O. - Peerlings, R.H.J. - Doškář, M., - Geers, M.G.D.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2020, 372 ISSN 0045-7825.
  2020

 • Gradient polyconvex material models and their numerical treatment
 • Horák, M. - Kružík, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2020, 195 57-65. ISSN 0020-7683.
  2020

 • Možnosti využití recyklovaného stavebního sádrokartonového odpadu - problematika hydrofobizace
 • Prošek, Z. - Nežerka, V. - Sekavová, H. - Karra'a, G., - Tesárek, P.
  In: RECYCLING 2020 " Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů ". Brno: Vysoké učení technické Brno, 2020. p. 125-128. ISBN 978-80-214-5894-9.
  2020

 • MUPIF WORKFLOW EDITOR AND AUTOMATIC CODE GENERATOR
 • Šulc, S. - Šmilauer, V., - Patzák, B.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 107-111. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Opatření pro vyšší životnost CBK – výsledky pilotního projektu
 • Slánský, B. - Vysloužil, L. - Šmilauer, V., - Veselý, J.
  In: Sborník Betonové vozovky 2020. Praha 5: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2020. p. 32-48. 1. vol. 1. ISBN 978-80-906541-5-0.
  2020

 • Implementation of the ternary binder in shotcrete during the construction of the metro tunnel in Prague, Czech Republic
 • Pešková, Š. - Sovják, R. - Šmilauer, V. - Růžička, P., - Konvalinka, P.
  In: WIT Transactions on the Built Environment. Wessex: WIT PRESS, 2020. p. 161-167. High Performance and Optimum Design of Structures and Materials IV. vol. 196. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-78466-389-6.
  2020

 • Electrospun SiO2 Nanotextiles for Preservation of a Tangible Cultural Heritage
 • Tichá, P. - Domonkos, M. - Trejbal, J. - Prošek, Z., - Demo, P.
  In: Proceedings of the 21st Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials Vol. 868. Zürich: Transtech Publications, 2020. p. 86-91. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-3653-3.
  2020

 • Magnesium Oxychloride Cement Composites Lightened with Granulated Scrap Tires and Expanded Glass
 • Pavlíková, M. - Pivák, A. - Záleská, M. - Jankovský, O. - Reiterman, P., - Pavlík, Z.
  Materials. 2020, 13(21), ISSN 1996-1944.
  2020

 • Experience with modified semicircular bending test for qualitative evaluation of asphalt mixtures
 • Vacková, P. - Valentin, J., - Belhaj, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] WebForum: Polski Kongres Drogowy. 2020-10-29.
  2020

 • Church enclosure walls bearing capacity estimations and its validation on 3D models
 • Kuklík, P. - Válek, M. - Božulic, I. - Gajjar, P. - Mahato, C., - Scacco, J.
  In: 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. p. 1-650. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Stability Analysis of St Barbara Church in Otovice
 • Božulic, I. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the 21st Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials Vol. 868. Zürich: Transtech Publications, 2020. p. 1-200. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-3653-3.
  2020

 • Reliability Analysis of St. Barbara’s Church in Otovice
 • Mahato, C. - Kuklík, P.
  In: Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Durnten-Zurich: Scientific.net, 2020. p. 1-200. Key Engineering Materials. vol. 868. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1653-5.
  2020

 • T-Profile with Effective Lay-up in One Shot
 • Křena, J. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T.
  In: 5th International Conference and Exhibition on Thermoplastic Composites - Conference Proceedings. Bremen: Congres Bremen und Messe Bremen, 2020. p. 41-44.
  2020

 • Localization Analysis of an Orthotropic Multi-Surface Plasticity Model Under Uniaxial Stress
 • Pagani, C. - Jirásek, M., - Horák, M.
  In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 56-63. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Alternativy minerálních přísad jako filerů v asfaltových směsích
 • Valentin, J. - Valentová, T. - Trejbal, J., - Nežerka, V.
  Silniční obzor. 2020, 81(9), 223-230. ISSN 0322-7154.
  2020

 • Small scale tests of cement with focused ion beam and nanoindentation
 • Němeček, J. - Maňák, J. - Krejčí, T., - Němeček, J.
  In: MATEC Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2020. vol. Volume 310. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Densitometry-based FEM simulations of novel porous implants and corresponding stress distribution at the peri-implant area
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 76-80. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • muFFT-FEM
 • Ladecký, M.
  [Software] 2020.
  2020

 • Diagnostics of unfired earth with methylene blue test
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 50-55. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • MICROMECHANICAL CHARACTERIZATION OF CEMENT PASTE MODIFIED BY NANOCLAYS
 • Zacharda, V. - Němeček, J.
  In: 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOCAL MECHANICAL PROPERTIES - LMP 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 101-106. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 27. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06735-2.
  2020

 • 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOCAL MECHANICAL PROPERTIES - LMP 2019
 • Němeček, J. ed. - Haušild, P. ed., - Čtvrtlík, R. ed.
  CIIRC, Praha, 2019-11-06/2019-11-08. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 27. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06735-2.
  2020

 • Scaling of wind turbine aerodynamics: wind tunnel experiments.
 • Macháček, M. - Pospíšil, S., - Kozmar, H.
  In: MATEC Web Conf., 2020 Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. vol. 313. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Aerodynamic interference of wind flow around three cylindrical bodies with surface roughness.
 • Macháček, M. - Urushadze, S. - Pospišil, S. - Trush, A., - Pirner, M.
  In: MATEC Web Conf., 2020 Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. vol. 313. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Effects of Wind-Barrier Layout and Wind Turbulence on Aerodynamic Stability of Cable-Supported Bridges
 • Macháček, M. - Pospíšil, S. - Buljac, A. - Kozmar, H., - Kuznetsov, S.
  Journal of Bridge Engineering. 2020, 2020 ISSN 1943-5592.
  2020

 • The Peierls–Nabarro finite element model in two-phase microstructures – A comparison with atomistic
 • Bormann, F. - Mikeš, K. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  Mechanics of Materials. 2020, 150 ISSN 0167-6636.
  2020

 • PRE-PROCESSING OF ADDITIVE MANUFACTURING INPUT FILES FOR NUMERICAL SIMULATION
 • Voříšek, J. - Patzák, B.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 144-148. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Finite Element Simulation of Single Edge Notched Timber Arch
 • Šmídová, E. - Kabele, P., - Šejnoha, M.
  In: ESCO 2020 - 7th European Seminar on Computing. Plzeň: University of West Bohemia, 2020.
  2020

 • ESCO 2020 - 7th European Seminar on Computing
 • Šmídová, E. ed.
  Plzeň: University of West Bohemia, 2020.
  2020

 • Comparing Mori-Tanaka Method and First-Order Homogenization Scheme in the Viscoelastic Modeling of Unidirectional Fibrous Composites
 • Valentová, S. - Šejnoha, M., - Vorel, J.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 133-138. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Chloride resistance of concrete with fly ash
 • Himmel, M. - Šulc, R., - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. New York: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 107-112. AIP Conference Proceedings. vol. 2210. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1961-2.
  2020

 • Kompozitní směs na bázi sádry
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Ryparová, P. - Sekavová, H., - Nyč, M.
  Czechia. Utility Model CZ 34414. 2020-09-22.
  2020

 • NANOINDENTATION AND ACCELERATED PROPERTY MAPPING OF PORTLAND CEMENT PASTE
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Lukeš, J.
  In: 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOCAL MECHANICAL PROPERTIES - LMP 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 96-100. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 27. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06735-2.
  2020

 • MICRO-MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT AND SLAG COMPOSITES MEASURED BY NANOINDENTATION
 • Němeček, J. - Němeček, J.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 45-49. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Cement paste containing micronized recycled concrete - influence of hardening accelerators on the modulus of elasticity
 • Ďureje, J. - Prošek, Z.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 19-23. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Využití odpadního mramorového kalu jako zdroje vápníku pro samohojivé betony s využitím bioremediace
 • Prošek, Z. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  WASTE FORUM. 2020,(3), 177-187. ISSN 1804-0195.
  2020

 • Reference Material Based Preconditioning for the Finite Element Homogenization
 • Ladecký, M. - Zeman, J. - Pultarová, I., - Junge, T.
  In: Proceedings of the 21th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. p. 43-44. ISBN 9788075991997.
  2020

 • Experimental Dynamic Analysis of the Existing Footbridge in Dobřichovice Town
 • Polák, M. - Plachý, T. - Čítek, A. - Berková, K. - Hájková, P., - Čáp, M.
  In: MATEC Web Conf., 2020 Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. vol. 313. ISSN 2261-236X.
  2020

 • On the Low-Velocity Impact Response of Laminated Glass with Different Types of Glass and Interlayers
 • Zemanová, A. - Hála, P. - Konrád, P. - Schmidt, J. - Sovják, R., - Šejnoha, M.
  In: Challenging Glass 7 - Conference on Architectural and Structural Applications of Glass. Delft: Delft University of Technology (TU Delft), 2020. vol. 7. ISBN 978-94-6366-296-3.
  2020

 • ON PRE- AND POST-FRACTURE BEHAVIOUR OF LAMINATED GLASS UNDER BENDING
 • Zemanová, A. - Schmidt, J., - Šejnoha, M.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2020, 8(3), 195-207. ISSN 2046-0546.
  2020

 • EULER AND EXPONENTIAL ALGORITHM IN VISCOELASTIC ANALYSES OF LAMINATED GLASS
 • Schmidt, J. - Zemanová, A.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 86-93. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • The influence of washing of crushed aggregate on mechanical properties of high-performance concrete containing supplementary cementitious materials
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Trtík, T. - Chylík, R., - Hrbek, V.
  In: Solid State Phenomena Vol. 309. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2020. p. 26-30. ISSN 1662-9779.
  2020

 • Zařízení pro monitoring deformací a teplot cementobetonových krytů vozovek
 • Šmilauer, V. - Reiterman, P. - Slánský, B. - Vysloužil, L. - Ohnutek, M. - Mach, L., - Dvořák, R.
  Czechia. Utility Model CZ 34284. 2020-08-18.
  2020

 • FFT-based homogenisation accelerated by low-rank tensor approximations
 • Vondřejc, J. - Liu, D. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2020, 2020(364), ISSN 0045-7825.
  2020

 • ON OPTIMUM DESIGN OF FRAME STRUCTURES
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 117-125. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Natural moisture of milled recycled concrete and influence on selected properties of the cement composite
 • Tesárek, P. - Zobal, O. - Horová, T., - Prošek, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2210. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1961-2.
  2020

 • Correction to: Reduced integration schemes in micromorphic computational homogenization of elastomeric mechanical metamaterials (Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, (2020), 7, 1, (19), 10.1186/s40323-020-00152-7)
 • Rokoš, O. - Zeman, J. - Doškář, M., - Krysl, P.
  Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences. 2020, 7(1), ISSN 2213-7467.
  2020

 • Study on the Performance of Finely Ground Recycled Concretes in Cementitious Pastes
 • Nežerka, V. - Prošek, Z., - Hlůžek, R.
  International Journal of Structural and Civil Engineering Research. 2020, 9(3), 269-272. ISSN 2319-6009.
  2020

 • Experimental and Numerical Investigation of Cement Paste Microstructure and its Hydration under Short-Term Exposure to Acetone
 • Khmurovska, Y. - Štemberk, P. - Němeček, J., - Doleželová, M.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 34-38. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • PointCloud2BIM
 • Dvořáková, E. - Patzák, B. - Rypl, D., - Voříšek, J.
  [Software] 2020.
  2020

 • Long-term monitoring of the track–bridge interaction on an extremely skew steel arch bridge
 • Kašpárek, J. - Ryjáček, P. - Rotter, T. - Polák, M., - Calçada, R.
  The Journal of Civil Structural Health Monitoring. 2020, 10(3), 377-387. ISSN 2190-5452.
  2020

 • Direct extrusion of thin Mg wires for biomedical applications
 • Tesař, K. - Balik, K. - Sucharda, Z., - Jäger, A.
  Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2020, 30(2), 373-381. ISSN 1003-6326.
  2020

 • Modelling of crack propagation: Comparison of discrete lattice system and cohesive zone model
 • Mikeš, K. - Bormann, F. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 39-44. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Reduced integration schemes in micromorphic computational homogenization of elastomeric mechanical metamaterials
 • Rokoš, O. - Zeman, J. - Doškář, M., - Krysl, P.
  Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences. 2020, 7(1), ISSN 2213-7467.
  2020

 • Level-set Based Design of Wang Tiles for Modelling Complex Microstructures
 • Doškář, M. - Zeman, J. - Rypl, D., - Novák, J.
  Computer-Aided Design. 2020, 123 ISSN 0010-4485.
  2020

 • Sádrokartonový odpad a jeho recyklace
 • Prošek, Z. - Sekavová, H. - Karra'a, G., - Tesárek, P.
  Odpadové fórum. 2020, 21(3), 23-25. ISSN 1212-7779.
  2020

 • Enhancing cementitious pastes with waste marble sludge
 • Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  Construction and Building Materials. 2020, 255 ISSN 1879-0526.
  2020

 • DESIGN OF TUNED MASS DAMPERS FOR LARGE STRUCTURES USING MODAL ANALYSIS
 • Štěpánek, J. - Máca, J.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 100-106. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Pressurized axisymmetric membrane deforming into a prescribed shape
 • Jirásek, M. - Šmejkal, F., - Horák, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2020, 198 1-16. ISSN 0020-7683.
  2020

 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FIRE RESISTANCE OF GLT BEAMS
 • Kucíková, L. - Janda, T. - Šejnoha, M., - Sýkora, J.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2020, 8(2), 99-110. ISSN 2046-0546.
  2020

 • Concrete pavement deterioration in the Czech Republic and a newly built 7 km trial
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Berlin: BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung]. 2020-02-18.
  2020

 • Systémy kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní infrastruktury - zavádění do praxe
 • Stryk, J. - Grošek, J. - Šmilauer, V., - Doupal, E.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2020.
  2020

 • Effects of Wet Separated and High Speed Milling Fly Ash Added in High Volume to Cementitious Materials
 • Haider, U. - Alit, A. - Bittnar, Z. - Humayon, M., - Valentin, J.
  Periodica Polytechnica-Civil Engineering. 2020, 64(1), 81-100. ISSN 0553-6626.
  2020

 • Damage of solid phase due to explosion effect using Uzawa’s algorithm
 • Procházka, P.
  key engineering materials. 2020, 827(237019), 1-6. ISSN 1662-9795.
  2020

 • Effect of explosion source location on tunnel damage
 • Procházka, P. - Jandeková, D.
  International Journal of Protective Structures. 2020, 4(1), 448-467. ISSN 2041-4196.
  2020

 • Homogenization of trabecular structures
 • Krejčí, T. - Jíra, A. - Řehounek, L. - Šejnoha, M. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  In: MATEC Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2020. vol. Volume 310. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Size effect on the ultimate drying shrinkage of concrete - experimental evidence and engineering practice
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 13-18. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • NMM 2019 Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2019-09-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Monitorovací jednotka obrazových dat pro nepřístupný terén
 • Somr, M. - Antoš, J., - Mayer, P.
  Czechia. Utility Model CZ 33759. 2020-02-18.
  2020

 • Long-time investigation of cement pastes with micronized old concrete, influence of different type of mixing approach on mechanical properties
 • Prošek, Z. - Tesárek, P.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 71-75. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Mechanical properties of cement composite containing recycled concrete and alkali activated blast furnace slag
 • Horych, J. - Tesárek, P., - Prošek, Z.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-33. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Silniční směsné hydraulické pojivo s aktivovanou vysokopecní struskou a minerálními odprašky
 • Valentin, J. - Prošek, Z., - Vacková, P.
  Czechia. Utility Model CZ 33780. 2020-02-25.
  2020

 • Alternativní hydraulické pojivo s aktivovanou vysokopecní struskou
 • Valentin, J. - Prošek, Z., - Vacková, P.
  Czechia. Utility Model CZ 33781. 2020-02-25.
  2020

 • Multilevel a posteriori error estimator for greedy reduced basis algorithms
 • Gaynutdinova, L. - Čertíková, M., - Pultarová, I.
  SN Applied Sciences. 2020, 2(4), ISSN 2523-3963.
  2020

 • New information about practical application of the modified magnetoelastic method
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  In: MATEC Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2020. vol. Volume 310. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Mitigating inclusion-induced shrinkage cracking in cementitious composites by incorporating recycled concrete fines
 • Nežerka, V. - Havlásek, P., - Trejbal, J.
  Construction and Building Materials. 2020, 2020(248), ISSN 1879-0526.
  2020

 • High-speed mechanical mapping of blended cement pastes and its comparison with standard modes of nanoindentation
 • Němeček, J. - Lukeš, J., - Němeček, J.
  Materials Today Communications. 2020, 23 ISSN 2352-4928.
  2020

 • SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference
 • Reiterman, P. ed.
  Lísek, Bystřice nad Pernštejnem, 2019-10-16/2019-10-17. New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2210. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1961-2.
  2020

 • Coupled Hydro-Mechanical Model for Geotechnical Applications
 • Koudelka, T. - Kruis, J., - Krejčí, T.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2293. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Effect of FIB milling on NiTi films and NiTi/Si micro-bridge sensor
 • Vokoun, D. - Kadeřávek, L. - Balogova, J. - Fekete, L., - Němeček, J.
  SMART MATERIALS & STRUCTURES. 2020, 29(1), ISSN 0964-1726.
  2020

 • Room-temperature micro and macro mechanical properties of the metastable Ti-29Nb-14Ta-4.5Zr alloy holding nano-sized precipitates
 • Haftlang, F. - Zarei-Hanzaki, A. - Abedi, H.R. - Kalaei, M.A. - Němeček, J., - Málek, J.
  Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2020, 771 1-11. ISSN 1873-4936.
  2020

 • Vliv velikosti vzorku na konečnou hodnotu smrštěnı́ betonu
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P., - Vráblík, L. opon.
  Praha: Defense date 2020-02-12. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2020

 • Experimental measurement of disjoining force at the glass–salt interface: A direct evidence of salt degradation potential caused by crystallization pressure
 • Koudelková, V. - Wolf, B. - Hrbek, V., - Vítů, T.
  Journal of Cultural Heritage. 2020, 42 1-7. ISSN 1296-2074.
  2020

 • The effect of temperature on bacterial self-healing processes in building materials
 • Ryparová, P. - Tesárek, P. - Schreiberová, H., - Prošek, Z.
  In: IOP Conference series: Materials Science and Engineering. Madeira: IOPscience, 2020. IOP Conference series. vol. 726. ISSN 1757-899X.
  2020

 • Micromechanical characteristics of high-performance concrete subjected to modifications of composition and homogenization
 • Bílý, P. - Fládr, J. - Chylík, R. - Hrbek, V., - Vráblík, L.
  Magazine of Civil Engineering. 2020, 2(94), 145-157. ISSN 2071-0305.
  2020

 • Application of Bacteria as Self-Healing Agent for the Concrete and Microscopic Analysis of the Microbial Calcium Precipitation Process
 • Prošek, Z. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  In: Key Engineering Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2020. p. 237-242. vol. 846. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1605-4.
  2020

 • The influence of washing of crushed aggregate on mechanical properties of high-performance concrete containing supplementary cementitious materials
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Chylík, R. - Trtík, T., - Hrbek, V.
  In: 26th Concrete Days. Durnten-Zurich: Scientific.net, 2020. ISBN 978-3-0357-1668-9.
  2020

 • Homogenization Procedure Effect on Microscopical Performance of Concrete Containing Supplementary Cementitious Materials
 • Prošek, Z. - Hrbek, V. - Bílý, P., - Vráblík, L.
  In: Frontiers of Composite Materials IV - Selected peer-reviewed papers from 4th International Conference on Frontiers of Composite Materials (ICFCM 2019) and 4th International Conference on Energy Engineering and Smart Materials (ICEESM 2019). Zürich: Transtech Publications, 2020. p. 168-173. Materials Science Forum. vol. 995. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1596-5.
  2020

 • Validation of micromechanical model for prediction of ITZ thickness of high-strength concrete containing secondary cementitious materials
 • Bílý, P. - Nežerka, V. - Hrbek, V., - Fládr, J.
  In: Frontiers of Composite Materials IV - Selected peer-reviewed papers from 4th International Conference on Frontiers of Composite Materials (ICFCM 2019) and 4th International Conference on Energy Engineering and Smart Materials (ICEESM 2019). Zürich: Transtech Publications, 2020. p. 143-148. Materials Science Forum. vol. 995. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1596-5.
  2020

 • Recovery of residual anhydrous clinker in finely ground recycled concrete
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Nežerka, V. - Goliáš, V. - Faltus, M., - Tesárek, P.
  Resources, Conservation and Recycling. 2020, 155 ISSN 0921-3449.
  2020

 • Reduced order model of glass plate loaded by low-velocity impact
 • Janda, T. - Zemanová, A. - Hála, P. - Konrád, P., - Schmidt, J.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2020, 8(1), 36-46. ISSN 2046-0546.
  2020

 • On evaluation of the three-dimensional isogeometric beam element
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 24-29. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • RESPONSE AND DAMAGE EVOLUTION OF SINGLE EDGE NOTCHED TIMBER BEAMS UNDER THREE-POINT BENDING
 • Šmídová, E. - Kabele, P., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 94-99. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Isogeometric Bernoulli beam element with an exact representation of concentrated loadings
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2020, 361(01.04.2020), ISSN 0045-7825.
  2020

 • Assessment of aggregate-bitumen coverage using entropy-based image segmentation
 • Nežerka, V. - Trejbal, J.
  Road Materials and Pavement Design. 2020, 21(8), 2364-2375. ISSN 1468-0629.
  2020

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian