Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2021

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Závislost přenosu distrakční síly při procesu prodlužování dlouhých kostí
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 68-69. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • A lattice discrete particle model to simulate the viscoelastic behaviour of macro - synthetic fibre reinforced concrete
 • Del Prete, C. - Boumakis, X. - Wan-Wendner, R., - Vorel, J.
  Construction and Building Materials. 2021, 295 ISSN 0950-0618.
  2021

 • Použitelnost MKP simulací pro lékaře v reálném čase
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Frolo, M.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • Numerical Homogenization of Gyroid Structures
 • Krejčí, T. - Řehounek, L. - Jíra, A. - Šejnoha, M. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2020 (ICNAAM-2020). New York: AIP Conference Proceedings, 2021.
  2021

 • 12th Conference Nano & Macro Mechanics 2021
 • Bittnar, P. org. - Plachý, T. org. - Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plaček Otcovská, T. org., - Zobal, O. org.
  [Conference Hosting] 2021.
  2021

 • Deformace nesymetricky vysychajících betonových nosníků
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Nežerka, V. - Dohnalová, L., - Sovják, R.
  In: 28. Betonářské dny 2021 - I. Část. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2021. p. 215-220. ISBN 978-80-907611-6-2.
  2021

 • Stochastic Micro-Modelling of Historic Masonry
 • Adamek, J. - Kabele, P.
  In: 12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2021). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2021. p. 2306-2317. ISBN 978-84-123222-0-0.
  2021

 • Robust probabilistic calibration of a stochastic lattice discrete particle model for concrete
 • Kočková, E. - Kučerová, A. - Sýkora, J. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  Engineering Structures. 2021, 236 ISSN 0141-0296.
  2021

 • TRFEL 2021
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2021.
  2021

 • MEFEL 2021
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2021.
  2021

 • Technologie určování vlivu teplotních či dalších změn na pohyby mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru pozemní radarovou interferometrií.
 • Talich, M. - Havrlant, J. - Soukup, L. - Antoš, F. - Polák, M. - Ryjáček, P. - Litoš, J. - Plachý, T., - Macho, M.
  [Verified Technology] 2021.
  2021

 • WP7 HITEC: Souhrn výstupů českých stran projektu EURAD
 • Černochová, K. - Kašpar, V. - Kruis, J. - Mašín, D. - Najser, J. - Svoboda, J., - Vašíček, R.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2021. Report no. 561/2021.
  2021

 • Experimental dynamic analysis of the arch road bridge
 • Plachý, T. - Polák, M. - Ryjáček, P. - Talich, M. - Havrlant, J. - Antoš, F. - Litoš, J. - Macho, M., - Soukup, L.
  In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Madeira: IOPscience, 2021. vol. 906. ISSN 1755-1315.
  2021

 • Podklady pro technický předpis pro posuzování vlastností recyklovaného kameniva do betonu - navázaný na přípravu normy pro recyklované kamenivo do betonu
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Rydval, M. - Pavlů, T. - Lidmila, M., - Valentin, J.
  [Research Report] 2021. Report no. V2.
  2021

 • HPMETR 2021
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Kruis, J.
  [Software] 2021.
  2021

 • HPMEFEL 2021
 • Krejčí, T. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  [Software] 2021.
  2021

 • HPTRFEL 2021
 • Krejčí, T. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  [Software] 2021.
  2021

 • HPSR
 • Kuklík, P. - Válek, M., - Paschopoulos, C.
  [Software] 2021.
  2021

 • Nová metodika pro kvantitativní hodnocení povrchů monolitických betonových konstrukcí s pomocí analýzy obrazu
 • Trávníček, P. - Tichý, J., - Němeček, J.
  In: 18. konference SPECIÁLNÍ BETONY - BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH VYSOKOHODNOTNÉ BETONY OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2021. p. 6-11. ISBN 978-80-86604-87-9.
  2021

 • Mitigation of chloride induced corrosion in reinforced concrete structures and its modeling
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Němečková, J., - Kruis, J.
  Koroze a ochrana materiálu. 2021, 65(3), 79-85. ISSN 1804-1213.
  2021

 • Combined influence of carbonation and leaching on freeze-thaw resistance of limestone ternary cement concrete
 • Adu-Amankwah, S. - Zajac, M. - Skoček, J., - Němeček, J.
  Construction and Building Materials. 2021, 307 ISSN 0950-0618.
  2021

 • Influence of rock inclusion composition on the fracture response of cement-based composite specimens
 • Vyhlídal, M. - Rozsypalová, I. - Šimonová, H. - Kucharczyková, B., - Němeček, J.
  In: Procedia Structural Integrity 33 (2021). Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 966-981. ISSN 2452-3216.
  2021

 • Surface morphology and mechanical properties changes induced in Ti3InC2 (M3AX2) thin nanocrystalline films by irradiation of 100 keV Ne+ ions
 • Bakardjieva, S. - Ceccio, G. - Vacik, J. - Calcagno, L., - Němeček, J.
  Surface & Coatings Technology. 2021, 426 ISSN 0257-8972.
  2021

 • Induratio penis plastica
 • Pešková, Š. - Válek, M. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Petrtýl, M. - Křístek, V. - Drlík, P., - Podhorský, J.
  [Functional Sample] 2021.
  2021

 • Software - Induratio penis plastica
 • Pešková, Š. - Válek, M. - Mareš, T. - Drlík, P. - Konvalinka, P. - Petrtýl, M. - Litoš, J. - Křístek, V., - Podhorský, J.
  [Software] 2021.
  2021

 • Numerical and material modelling for the development of a new device for the treatment of Induratio penis plastica
 • Pešková, Š. - Drlík, P. - Křístek, V. - Petrtýl, M. - Válek, M. - Litoš, J. - Konvalinka, P., - Sedláček, R.
  In: 10th International Conference on Computational Methods and Experiments in Material and Contact Characterisation 2021. Portsmouth: Wessex Institute of Technology, 2021. p. 67-78. WIT Transactions on Engineering Sciences. ISSN 1743-3533. ISBN 9781784664374.
  2021

 • Efficient inverse solvers for thermal tomography
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  Computers and Mathematics with Applications. 2021, 97 314-328. ISSN 0898-1221.
  2021

 • Quasicontinuum-inspired modeling of inelastic materials
 • Mikeš, K. - Jirásek, M. supervisor - Eliáš, J. opon., - Beex, L. opon.
  Defense date 2021-06-24. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by M. JIRÁSEK.
  2021

 • Odezva horninového masivu při použití ekvivalentních podmínek porušení v analýze MKP
 • Žalská, T. - Šejnoha, M.
  In: 49. konference zakládání staveb Brno 2021. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2021. p. 147-154. vol. 49. ISBN 978-80-87920-09-1.
  2021

 • Overview of the modified magnetoelastic method applicability
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M., - Hedbávný, M.
  ACTA IMEKO. 2021, 10(3), 167-176. ISSN 2221-870X.
  2021

 • Porovnání teplotních gradientů pro analýzu CB vozovek
 • Veselý, J. - Pánek, P., - Vébr, L.
  Silnice Mosty. 2021, 2021(4), ISSN 1804-8684.
  2021

 • Comprehensive experiments on time-dependent behavior of structural concrete subjected to drying and loading
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V., - Dohnalová, L.
  In: The Biot-Bažant Conference on Engineering Mechanics and Physics of Porous Materials. Evanston: Northwestern University, 2021.
  2021

 • Souhrnná výzkumná zpráva o možnostech zvyšování využití stavebních a demoličních odpadů ve stavebnictví
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Rydval, M. - Pavlů, T. - Lidmila, M., - Valentin, J.
  [Research Report] 2021. Report no. V1.
  2021

 • Ochranný přehoz pro bariéru BALBAR (model A)
 • Kratochvíl, V. - Dufka, D. - Pohůnek, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Koželuh, J.
  [Functional Sample] 2021.
  2021

 • Současné možnosti zvyšování využití stavebního a demoličního odpadu ve stavebnictví
 • Prošek, Z. - Pavlů, T. - Rydval, M. - Valentin, J. - Lidmila, M. - Karra'a, G. - Podolský, J. - Foltýn, J., - Tesárek, P.
  WASTE FORUM. 2021,(3), 176-186. ISSN 1804-0195.
  2021

 • Micro-Scale Fracture Properties of Cementitious Composites
 • Němeček, J. - Němeček, J. supervisor - Schlangen, E. opon. - Šmilauer, V. opon., - Štemberk, P. supervisor
  Defense date 2021-10-25. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by P. ŠTEMBERK and J. NĚMEČEK.
  2021

 • Effect of Magnesium and Cerium on Modification of Carbides in Chromium Cast Iron Grade EXL-1A
 • Sýkora, P. - Kolaříková, M., - Kopecký, L.
  In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 268-272. ISBN 978-80-87583-33-3.
  2021

 • Chytrý kontejner na sběr stavebního SDK odpadu
 • Karra´a, G. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Prošek, Z. - Podolský, J., - Nyč, M.
  [Prototype] 2021.
  2021

 • Chytrý kontejner na sběr stavebního SDK odpadu
 • Karra´a, G. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Prošek, Z. - Podolský, J., - Nyč, M.
  [Functional Sample] 2021.
  2021

 • CitiBIM Toolkit
 • Voříšek, J. - Rypl, D., - Patzák, B.
  [Software] 2021.
  2021

 • Micromechanical Parameter Identification Using Bayes Method
 • Gaynutdinova, L. - Rokoš, O. - Zeman, J. - Havelka, J., - Pultarová, I.
  In: Sborník abstraktů Studentské konference a Rektorysovy soutěže 2021. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021.
  2021

 • Micromechanical Parameter Identification using the Bayes Method
 • Gaynutdinova, L.
  Defense date 2021-02-10. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mathematics; CTU FCE. Department of Mechanics.
  2021

 • Topology optimization of discrete structures by polynomial optimization
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: EUROPT 2021 Virtual Conference July 7-9, 2021. Ecole Nationale de l’Aviation Civile, 2021. p. 21.
  2021

 • Global minimum-compliance optimization of frames and shells
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: YIC 2021 VI ECCOMAS YOUNG INVESTIGATORS CONFERENCE. Madrid: ECCOMAS, 2021. p. 192.
  2021

 • Global optimality in minimum compliance topology optimization of frame and shell structures
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: WCSMO14 Book of Abstracts. International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2021.
  2021

 • Možnosti využití jemné frakce odpadního betonu v lehčených cementových kompozitech
 • Tesárek, P. - Prošek, Z.
  In: 18. konference SPECIÁLNÍ BETONY - BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH VYSOKOHODNOTNÉ BETONY OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2021. p. 45-48. ISBN 978-80-86604-87-9.
  2021

 • DIGITALIZACE A ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESŮ POVOLOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
 • Kareš, J. - Veselý, J. - Pánek, P. - Fazekas, K., - Vébr, L.
  [Research Report] 2021.
  2021

 • Classification of Mason’s Skills by Analysis of Selected Churches of the Broumov Group
 • Kuklík, P. - Válek, M., - Paschopoulos, C.
  In: Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Curich: Trans Tech Publications, 2021. p. 15-20. Advances in Science and Technology. vol. 109. ISSN 1662-8969. ISBN 978-3-0357-1823-2.
  2021

 • The Mechanical Properties and Fatigue Prediction of a New Generation of Osteosynthetis Devices
 • Drátovská, V. - Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Kratochvíl, A.
  Strojnícky časopis. 2021, 71(2), 101-108. ISSN 2450-5471.
  2021

 • Efficient finite difference formulation of a geometrically nonlinear beam element
 • Jirásek, M. - La Malfa Ribolla, E., - Horák, M.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2021, 122 7013-7053. ISSN 0029-5981.
  2021

 • Development of composite element joining keel beam and aircraft fuselage
 • Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R.
  In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 175-178. ISBN 978-80-261-1059-0.
  2021

 • Revamp of Creep and Shrinkage NU Database
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Dohnalová, L. - Wan-Wendner, R., - Bažant, Z.P.
  In: The Biot-Bažant Conference on Engineering Mechanics and Physics of Porous Materials. Evanston: Northwestern University, 2021.
  2021

 • 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS
 • Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed.
  Praha, 2021-11-05. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. ISBN 978-80-01-06909-7.
  2021

 • 29th Workshop of Applied Mechanics
 • Padovec, Z. org. - Kubášová, K. org.
  [Workshop Hosting] 2021.
  2021

 • Využití dronů v odpadovém hospodářství - zaměření deponií a další možnosti
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Nežerka, V. - Lidmila, M. - Svatý, Z., - Urban, R.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bzenec: Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje. 2021-09-23.
  2021

 • New Long-Life Concrete Pavements in the Czech Republic
 • Slánský, B. - Šmilauer, V. - Hlavatý, J., - Dvořák, R.
  In: 12th International Conference on Concrete Pavements. Skokie: International Society for Concrete Pavements, 2021.
  2021

 • Bezpečnostní bariéra
 • Dufka, D. - Pohůnek, J. - Soukup, J. - Tesárek, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  Czechia. Patent CZ 308880. 2021-06-17.
  2021

 • DEFORMACE SYMETRICKY A NESYMETRICKY VYSYCHAJÍCÍCH BETONOVÝCH NOSNÍKŮ
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Nežerka, V. - Dohnalová, L., - Sovják, R.
  Beton-technologie, konstrukce, sanace. 2021, 21(3), 52-56.
  2021

 • MULTISCALE VISCOELASTIC ANALYSIS OF PLAIN WEAVE TEXTILE COMPOSITES
 • Šejnoha, M. - Vorel, J. - Valentová, S., - Marseglia, G.M.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2021, 9(1-4), 189-200. ISSN 2046-0546.
  2021

 • Polymer Composites 2021
 • Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org., - Kubášová, K. org.
  [Conference Hosting] 2021.
  2021

 • POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings
 • Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed., - Sedláček, R. ed.
  Tábor, 2021-10-26/2021-10-27. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. ISBN 978-80-01-06897-7.
  2021

 • Gyroidní struktura jako základní konstrukční prvek implantátů a její rozmanitost
 • Jíra, A. - Řehounek, L.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 10-11. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • NUMERICAL COMPARISON OF TRANSGINGIVAL AND SUBGINGIVAL DENTAL IMPLANTS IN REGARD TO THEIR STRESS DISTRIBUTIONS
 • Řehounek, L. - Jíra, A. - Javorská, G., - Bodlák, D.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 81-86. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Modelování gyroidních struktur pro osteointegrační povrchy implantátů
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 85-86. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • Influence of earth composition on adsorption capacity of methylene blue dye
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 63-68. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Fracture energy of illitic rammed earth with high water-clay ratio
 • Mužíková, B. - Plaček Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 53-57. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • AUTOMATED BIM ENTITY RECONSTRUCTION FROM UNSTRUCTURED 3D POINTCLOUDS
 • Voříšek, J. - Patzák, B. - Dvořáková, E., - Rypl, D.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 126-130. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Mechanical Response of Explanted Collagen-Nanofiber Composites Intended for Pulmonary Artery Banding
 • Vltavský, M. - Horný, L. - Kronek, J. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Kuželová Košťáková, E. - Havlíčková, K. - Chlup, H., - Sedláček, R.
  In: Experimental Stress Analysis 2021 - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 79-80. 1.. ISBN 978-80-01-06884-7.
  2021

 • Akcelerovaná in vitro degradace kalcium fosfátových cementů
 • Vltavský, M. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Bartoš, M. - Valová, K., - Vojtová, L.
  In: XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2021. p. 45. 1.. ISBN 978-80-01-06886-1.
  2021

 • APPLICATION OF THE MORI-TANAKA METHOD TO DESCRIBE THE RATE-DEPENDENT BEHAVIOR OF UNIDIRECTIONAL FIBROUS COMPOSITES
 • Valentová, S. - Šejnoha, M. - Vorel, J. - Sedláček, R., - Padevět, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 114-120. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Effective elastic and fracture properties of regular and irregular masonry from nonlinear homogenization
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Bernardo, V., - Šejnoha, M.
  Computers and Structures. 2021, 2021(254), ISSN 0045-7949.
  2021

 • Effects of Gamma-Ray Irradiation on Hardened Cement Mortar
 • Khmurovska, Y. - Štemberk, P. - Sikorin, S.N. - Němeček, J. - Jozwiak-Niedzwiedzka, D. - Doleželová, M. - Kaladkevich, Y. - Pavalanski, E., - Fatseyeu, V.
  International Journal of Concrete Structures and Materials. 2021, 15(17), ISSN 2234-1315.
  2021

 • Prototyp T profilu
 • Padovec, Z. - Sedláček, R. - Zámečníková, T. - Křena, J., - Kliský, M.
  [Prototype] 2021.
  2021

 • Optimization of tuned mass dampers attached to damped structures - Minimization of maximum displacement and acceleration
 • Máca, J. - Štěpánek, J.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 98-103. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • PyVEx
 • Nežerka, V. - Hlůžek, R.
  [Software] 2021.
  2021

 • On comparison of 3D isogeometric Timoshenko and Bernoulli beam formulations
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 12-17. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů
 • Lebeda, M. - Kabele, P., - Mikláš, O. opon.
  Defense date 2021-02-10. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2021

 • Finite element implementation of geometrically nonlinear contact
 • Faltus, O. - Horák, M.
  In: ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 18-23. vol. Vol. 30. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Experimental and numerical investigation of the response of GLT beams exposed to fire
 • Kucíková, L. - Janda, T. - Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Marseglia, G.
  Construction and Building Materials. 2021, 299 1-18. ISSN 1879-0526.
  2021

 • Mechanical properties of spruce wood extracted from glt beams loaded by fire
 • Kucíková, L. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Sýkora, J. - Padevět, P., - Marseglia, G.
  SUSTAINABILITY. 2021, 13(10), ISSN 2071-1050.
  2021

 • Oscillation-free Computation Homogenisation Scheme with Quasilinear Complexity
 • Ladecký, M. - Junge, T. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Book of Abstracts: VI ECCOMAS YOUNG INVESTIGATORS CONFERENCE. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2021. p. 191.
  2021

 • Guaranteed two-sided bounds on all eigenvalues of preconditioned elliptic problems
 • Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School Proceedings of the conference SNA'21 Ostrava, January 25- 29, 2021. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2021. p. 38-41. ISBN 978-80-86407-82-1.
  2021

 • COMPARING THE HOEK-BROWN AND MOHR-COULOMB FAILURE CRITERIA IN FEM ANALYSIS
 • Žalská, T. - Pavelcová, V., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 69-75. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • On models of long-term behavior of concrete
 • Chleboun, J. - Dohnalová, L., - Runcziková, J.
  In: PANM 20 Programs and Algorithms of Numerical Mathematics. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. p. 21-29. ISBN 978-80-85823-71-4.
  2021

 • MODELLING OF TIME-DEPENDENT BEHAVIOUR OF PARTICULATE THERMOSET POLYMERS
 • Vozáb, J. - Vorel, J.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 131-134. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Betonová směs pro samozhutnitelné betony
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Tichý, J., - Zelinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 35213. 2021-06-29.
  2021

 • Towards a Passive Self-Assembling Macroscale Multi-Robot System
 • Jílek, M. - Somr, M. - Kulich, M. - Zeman, J., - Přeučil, L.
  IEEE Robotics and Automation Letters. 2021, 6(4), 7293-7300. ISSN 2377-3766.
  2021

 • Irregular Opening Arrangements in Masonry Walls: Equivalent Frame and Finite Element Simulations
 • Pagani, C. - Salvatori, L., - Orlando, M.
  Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2021, ISSN 0098-8847.
  2021

 • Microstructure-informed reduced modes synthesized with Wang tiles and the Generalized Finite Element Method
 • Doškář, M. - Zeman, J. - Krysl, P., - Novák, J.
  Computational Mechanics. 2021, 68(2), 233-253. ISSN 0178-7675.
  2021

 • A Three-Phase Transport Model for High-Temperature Concrete Simulations Validated with X-ray CT Data
 • Pohl, C. - Šmilauer, V., - Unger, J.
  Materials. 2021, 14(17), 1-21. ISSN 1996-1944.
  2021

 • Thermo – mechanical model of concrete pavement in hardening phasis
 • Veselý, J. - Pánek, P., - Vébr, L.
  In: Road and Rail Infrastructure VI, Proceedings of the Conference CETRA 2020*. Zagreb: University of Zagreb, 2021. p. 989-995. ISSN 1848-9850. ISBN 978-953-8168-48-2.
  2021

 • Chování diváků na montované tribuně během světového poháru v biatlonu
 • Dolejš, J. - Verner, M.
  Lešenář. 2021,(19), 10-12. ISSN 2464-5338.
  2021

 • Global optimality in minimum compliance topology optimization of frames and shells by moment-sum-of-squares hierarchy
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021, 64(4), 1963-1981. ISSN 1615-147X.
  2021

 • Recommendations of RILEM TC 287-CCS: thermo-chemo-mechanical modelling of massive concrete structures towards cracking risk assessment
 • Azenha, M. - Kanavaris, F. - Schlicke, D. - Jedrzejewska, A. - Benboudjema, F. - Honorio, T. - Šmilauer, V. - Serra, C. - Forth, J. - Riding, K. - Khadka, B. - Sousa, C. - Briffaut, M. - Lacarrière, L. - Koenders, E. - Kanstad, T. - Klausen, A. - Torrenti, J.-M., - Fairbairn, E.
  Materials and Structures. 2021, 54(4), 1-13. ISSN 1359-5997.
  2021

 • Biomateriály a jejich povrchy XIV.
 • Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Kubášová, K. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed.
  Herbertov, Horní mlýn, 2021-09-14/2021-09-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • Mechanical Properties of Porous Structures for Dental Implants: Experimental Study and Computational Homogenization
 • Jíra, A. - Šejnoha, M. - Krejčí, T. - Vorel, J. - Řehounek, L., - Marseglia, G.
  Materials. 2021, 14(16), 1-25. ISSN 1996-1944.
  2021

 • An analysis of the mechanical properties of porous ceramic foams for bone substitutes during accelerated degradation
 • Vltavský, M. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Bartoš, M. - Valová, K. - Lysáková, K., - Vojtová, L.
  In: Applied Mechanics 2021 : 22nd International Science Conference for Young Researchers, Book of Full Texts. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2021. p. 54-59. ISBN 978-80-270-9946-7.
  2021

 • FIRE-PROTECTION WITH ALKALI-ACTIVATED CEMENT BINDER
 • Šejna, J. - Šmilauer, V. - Šulc, S. - Wald, F., - Reiterman, P.
  In: Proceedings of the International Conference In Ljubljana, 10-11 June 2021. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geod, 2021. p. 269-274. 1. vydání. ISSN 2570-8074. ISBN 978-961-6884-71-6.
  2021

 • Optimum Performance of Axially Compressed Concrete Columns with Multi-spiral Reinforcement
 • Lepš, M. - Havlásek, P.
  In: Concrete Structures: New Trends for Eco-Efficiency and Performance. Lausanne: Fédération Internationale du Béton, 2021. p. 2175-2184. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-08-0.
  2021

 • Confinement Effectiveness Factor for Columns with Circular Cross-section: Design Codes vs. Numerical Modeling
 • Havlásek, P.
  In: Concrete Structures: New Trends for Eco-Efficiency and Performance. Lausanne: Fédération Internationale du Béton, 2021. p. 2165-2174. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-08-0.
  2021

 • Comparative study of multiscale computational strategies for materials with discrete microstructures
 • Mikeš, K. - Bormann, F. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2021, 382 ISSN 0045-7825.
  2021

 • FIRE PROTECTION OF STEEL ELEMENTS USING LIGHTWEIGHT HYBRID CEMENT MORTAR
 • Šulc, S. - Šmilauer, V. - Šejna, J., - Wald, F.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 104-108. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Využití minerální izolace v obvodovém plášti budovy s ohledem na jeho následnou recyklaci
 • Tesárek, P. - Trejbal, J. - Richter, J., - Prošek, Z.
  WASTE FORUM. 2021, 2021(2), 50-60. ISSN 1804-0195.
  2021

 • Two-sided guaranteed bounds to individual eigenvalues of preconditioned finite element and finite difference problems
 • Pultarová, I. - Ladecký, M.
  Numerical Linear Algebra with Applications. 2021, 28(5), ISSN 1070-5325.
  2021

 • Size effect on the ultimate drying shrinkage of cement mortar: 1-year experiment and numerical modeling
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Reiterman, P., - Davidová, V.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 1-6. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Crack control of upstream polder face using calibrated thermo-mechanical simulations
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Reiterman, P., - Huňka, P.
  In: International RILEM Conference on Early-Age and Long-Term Cracking in RC Structures. Berlin: Springer, 2021. p. 1-318. 1. vol. 1. ISBN 978-3-030-72921-9.
  2021

 • A comparison of the state of the art models for constitutive modelling of concrete
 • Vorel, J. - Marcon, M. - Cusatis, G. - Caner, F. - Di Lizio, G., - Wan-Wendner, R.
  Computers and Structures. 2021, 244 1-15. ISSN 0045-7949.
  2021

 • Plasma modification of microfibers – application to lightweight cement composite containing recycled concrete
 • Ďureje, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Potocký, Š.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 7-11. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • NUMERICAL SIMULATION OF SLUMP FLOW TEST OF CEMENT PASTE COMPOSITES
 • Němeček, J. - Němeček, J.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 58-62. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • MODELING TIME-DEPENDENT DEFORMATIONS OF CONCRETE MEMBERS SUBJECTED TO SYMMETRIC AND ASYMMETRIC DRYING
 • Horák, P. - Havlásek, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 24-30. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Micronized concrete powder as mircofiller in cement paste: influence on hydration and structure
 • Topič, J. - Prošek, Z.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 109-113. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Detection of the presence of microorganisms during production of plasterboard
 • Sekavová, H. - Prošek, Z., - Ryparová, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 93-97. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Increasing the biological resistance of gypsum by means of silver, calcium and copper ions
 • Prošek, Z. - Sekavová, H., - Ryparová, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 76-80. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Mechanical and chemical activation of blast furnace slag and its influence on the mechanical properties of the resulting cement paste
 • Horych, J. - Tesárek, P., - Prošek, Z.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 30-35. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • NMM 2020 Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2020-09-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • The Mechanical Properties and Fatigue Prediction of New Generation of Devices for Osteosynthesis
 • Drátovská, V. - Sedláček, R., - Padovec, Z.
  In: Applied Mechanics 2021 : 22nd International Science Conference for Young Researchers, Book of Full Texts. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2021. p. 1-6. ISBN 978-80-270-9946-7.
  2021

 • TK01030031 - Inženýrská bariéra 200C - Průběžná zpráva za rok 2020
 • Svoboda, J. - Vašíček, R. - Šťástka, J. - Kruis, J. - Krejčí, T. - Mašín, D. - Najser, J. - Franěk, J. - Rukavičková, L. - Laufek, F., - Mikeš, J.
  [Annual Report] Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021.
  2021

 • Blind competition on the numerical simulation of steel-fiber-reinforced concrete beams failing in shear
 • Barros, J. - Sanz, B. - Kabele, P. - Yu, R.C. - Meschke, G. - Planas, J. - Cunha, V. - Caggiano, A. - Ozyurt, N. - Gouveira, V. - van den Bos, A. - Poveda, E. - Gal, E. - Červenka, J. - Neu, G.E. - Rossi, P. - Dias-da-Costa, D. - Juhasz, P. - Cendon, D. - Ruiz, G. - et al.
  Structural Concrete. 2021, 22(2), 939-967. ISSN 1751-7648.
  2021

 • Correlation of viscosimetry and practical tests of fresh cement paste consistency
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Zacharda, V. - Pommer, V., - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2322. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4066-1.
  2021

 • Viscosimetry of cement pastes - Analytical and numerical solutions
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Pommer, V., - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2322. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4066-1.
  2021

 • Optical Measurement of Displacements Using Supbixel Image Registration
 • Antoš, J. - Nežerka, V. supervisor
  Defense date 2021-01-26. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by V. NEŽERKA.
  2021

 • Self-healing in cementitious composite containing bacteria and protective polymers at various temperatures
 • Schreiberová, H. - Trtík, T. - Chylík, R. - Prošek, Z. - Šeps, K. - Fládr, J. - Bílý, P., - Kohoutková, A.
  Magazine of Civil Engineering. 2021, 105(5), ISSN 2071-0305.
  2021

 • Robust and Inexpensive Test on Passively Confined Concrete for Efficient Design of Concrete Structures
 • Havlásek, P. - Dohnalová, L. - Bittnar, P. - Padevět, P. - Jirásek, M., - Bittnar, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2322. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4066-1.
  2021

 • Optimum Design of Axially Compressed Concrete Columns with Multi-spiral Reinforcement
 • Havlásek, P. - Lepš, M., - Bittnar, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2322. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4066-1.
  2021

 • Shrinkage-induced deformations and creep of structural concrete: 1-year measurements and numerical prediction
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Dohnalová, L., - Sovják, R.
  Cement and Concrete Research. 2021, 144 ISSN 0008-8846.
  2021

 • Effect of Elevated Temperature on Concrete Structures by Discontinuous Boundary Element Method
 • Procházka, P.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS. 2021, 18(09), ISSN 0219-8762.
  2021

 • The role of bacterially induced calcite precipitation in self-healing of cement paste
 • Ryparová, P. - Prošek, Z. - Schreiberová, H. - Bílý, P., - Tesárek, P.
  Journal of Building Engineering. 2021, 39 ISSN 2352-7102.
  2021

 • Zařízení pro léčení Peyronieho nemoci
 • Pešková, Š. - Drlík, P. - Křístek, V. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Válek, M. - Petrtýl, M. - Podhorský, J., - Podhorský, J.A.
  Czechia. Patent CZ 308690. 2021-01-14.
  2021

 • Determination of Micromechanical Properties of Cementitious Materials with Self-Healing Agent
 • Prošek, Z. - Ryparová, P. - Jíra, A. - Bílý, P., - Tesárek, P.
  In: Key Engineering Materials. Curich: Trans Tech Publications, 2021. p. 149-154. vol. 880. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-1826-3.
  2021

 • Guaranteed two-sided bounds on all eigenvalues of preconditioned elliptic problems
 • Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School Proceedings of the conference SNA'21 Ostrava, January 25- 29, 2021. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2021. p. 38-41. ISBN 978-80-86407-82-1.
  2021

 • Thermal Model for Timber Fire Exposure with Moving Boundary
 • Šulc, S. - Šmilauer, V., - Wald, F.
  Materials. 2021, 14(3), 1-10. ISSN 1996-1944.
  2021

 • Enhanced massivity index based on evidence from case studies: Towards a robust pre-design assessment of early-age thermal cracking risk and practical recommendations
 • Kanavaris, F. - Jedrzejewska, A. - Sfikas, I.P. - Schlicke, D. - Kuperman, S. - Šmilauer, V. - Honório, T. - Fairbairn, E.M.R. - Valentim, G. - Funchal de Faria, E., - Azenha, M.
  Construction and Building Materials. 2021, 271 1-18. ISSN 1879-0526.
  2021

 • Guaranteed Two-Sided Bounds on All Eigenvalues of Preconditioned Diffusion and Elasticity Problems Solved By the Finite Element Method
 • Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  Applications of mathematics. 2021, 2020(1), ISSN 1572-9109.
  2021

 • Reduced order models of elastic glass plate under low velocity impact
 • Janda, T. - Schmidt, J. - Hála, P. - Konrád, P. - Zemanová, A. - Sovják, R. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Computers and Structures. 2021, 244 1-12. ISSN 1879-2243.
  2021

 • Stříkaný beton
 • Růžička, P. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czechia. Patent CZ 308680. 2021-01-08.
  2021

 • Thermo-mechanical model for concrete pavement
 • Veselý, J. - Šmilauer, V.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 121-125. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Modular-topology optimization with Wang tilings: an application to truss structures
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Doškář, M. - Kružík, M., - Lepš, M.
  Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021, 63(3), 1099-1117. ISSN 1615-147X.
  2021

 • Numerical Modeling of Axially Compressed Circular Concrete Columns
 • Havlásek, P.
  Engineering Structures. 2021, 227 ISSN 0141-0296.
  2021

 • EVALUATION OF IMPACT OF ELEVATED TEMPERATURES ON YOUNG’S MODULUS OF GLT BEAMS
 • Kucíková, L. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Padevět, P., - Marseglia, G.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 41-47. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian