Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2023

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • ConFiRMa: calibration of a numerical model for fibre-reinforced mortar analysis with OOFEM code
 • Boem, I. - Patzák, B., - Kohoutková, A.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MASONRY RESEARCH AND INNOVATION. 2023, 8(4/5), 463-478. ISSN 2056-9459.
  2023

 • Magnetic Field-Driven Bristle-Bots
 • Supik, L. - Stránská, K. - Kulich, M. - Přeučil, L. - Somr, M., - Košnar, K.
  IEEE Robotics and Automation Letters. 2023, 8098-8105. ISSN 2377-3766.
  2023

 • Experimental Analysis of the Railway Truss Bridge Using Modern Methods
 • Kálalová, P. - Polák, M., - Stančík, V.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 39-47. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • Accuracy Analysis and Appropriate Strategy for Determining Dynamic and Quasi-Static Bridge Structural Response Using Simultaneous Measurements with Two Real Aperture Ground-Based Radars
 • Talich, M. - Havrlant, J. - Soukup, L. - Plachý, T. - Polák, M. - Antoš, F. - Ryjáček, P., - Stančík, V.
  Remote sensing. 2023, 2023(3), 1-34. ISSN 2072-4292.
  2023

 • Local fracture toughness of alkali-activated aluminosilicate composites with ceramic precursor assessed via fracture and scratch tests
 • Němeček, J. - Čtvrtlík, R. - Václavek, L. - Němeček, J. - Rovnaníková, P., - Keršner, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2021: 18th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2023. vol. 2780. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4514-7.
  2023

 • Blind competition on the numerical simulation of continuous shallow steel-fiber reinforced concrete beams failing in bending
 • Barros, J. - Sanz, B. - Filho, M. - Figueiredo, F., - Kabele, P.
  Structural Concrete. 2023, 24(3), 3877-3907. ISSN 1464-4177.
  2023

 • Benchmarking Standard and Micromechanical Models for Creep and Shrinkage of Concrete Relevant for Nuclear Power Plants
 • Šmilauer, V. - Dohnalová, L. - Jirásek, M. - Sanahuja, J. - Seetharam, S., - Babaei, S.
  Materials. 2023, 2023 ISSN 1996-1944.
  2023

 • Efficient approach to measuring strength and deformation of passively confined concrete
 • Havlásek, P. - Nežerka, V. - Bittnar, P. - Padevět, P. - Jirásek, M., - Bittnar, Z.
  Materials and Structures. 2023, 56(9), 1-19. ISSN 1871-6873.
  2023

 • Porovnání napětí mezi implantáty se třmeny a bez třmenů pomocí QCT/FEA
 • Řehounek, L. - Frolo, M., - Jíra, A.
  In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 41-44. ISBN 978-80-01-07179-3.
  2023

 • Numerické posouzení gyroidního dentálního implantátu
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XVI.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 28-29. 1.. ISBN 978-80-01-07212-7.
  2023

 • DEPENDENCE OF MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES ON THE COMPOSITION OF LIGHTWEIGHT GYPSUM COMPOSITES
 • Sekavová, H. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 88-92. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • GENERATION OF LDPM STRUCTURE FORMED BY VORONOI CELLS
 • Vozáb, J. - Vorel, J.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 111-116. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • Návrh a realizace vodního chlazení na Štvanické lávce
 • Reiterman, P. - Davidová, V. - David, T., - Šmilauer, V.
  Beton. 2023, 2023(3), 38-41. ISSN 1213-3116.
  2023

 • Extracting General Knowledge of Model Parameters for Clays out of Numerous Laboratory Tests
 • Pavelcová, V. - Janda, T.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 76-82. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • The experimental evaluation of tensile forces in stays of a cable-stayed footbridge
 • Boháčová, M.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 1-7. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • The footbridge Jesípek – application of radar interferometry for dynamic response evaluation
 • Čáp, M. - Polák, M. - Plachý, T. - Talich, M. - Havrlant, J. - Soukup, L., - Antoš, F.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 8-14. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • Comparison of behaviour of burnt beams models with effective and actual residual cross-sections in three point bending test
 • Keřková Kucíková, L. - Šejnoha, M. - Janda, T., - Padevět, P.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 54-60. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • BAR-SUPPORTED AND UNSUPPORTED DENTAL IMPLANTS: A QCT-FEA STUDY IN HUMAN MAXILLA
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 83-87. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • Finite element analysis of concrete pavement subjected to thermal loading
 • Veselý, J. - Šmilauer, V., - Pánek, P.
  In: 14TH CONFERENCE OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR PHD STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS: YOUNG SCIENTIST 2022. New York: AIP Conference Proceedings, 2023. vol. 2887.
  2023

 • Treatment of polypropylene microfibers by atmospheric and low-pressure plasma – application to a reinforced cement composite containing recycled concrete
 • Ďureje, J. - Prošek, Z. - Potocký, Š. - Trejbal, J., - Hlůžek, R.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 22-26. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • Hygro-thermo-mechanical model for concrete pavement from an early age to a long-term performance
 • Veselý, J. - Šmilauer, V.
  Construction and Building Materials. 2023, 403 ISSN 1879-0526.
  2023

 • Application of hybrid cement in passive fire protection of steel structures
 • Šejna, J. - Šulc, S. - Šmilauer, V. - Reiterman, P., - Wald, F.
  Journal of Structural Fire Engineering. 2023, 2023 ISSN 2040-2317.
  2023

 • Guaranteed lower bounds to effective stiffness
 • Gaynutdinova, L. - Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2023, ISSN 1617-7061.
  2023

 • DYNAMIC ANALYSIS OF THE FOOTBRIDGE EXPOSED TO PEDESTRIAN LOADING
 • Šána, V. - Litoš, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: Proceedings of International Structural Engineering and Construction. Fargo: ISEC Press, 2023. p. 85-1-85-6. 1. vol. 10. ISSN 2644-108X.
  2023

 • Biomechanical Analysis of Palateless Splinted and Unsplinted Maxillary Implant-Supported Overdentures: A Three-Dimensional Finite Element Analysis
 • Frolo, M. - Řehounek, L. - Jíra, A. - Pošta, P., - Hauer, L.
  Materials. 2023, 16(15), ISSN 1996-1944.
  2023

 • Sloupy s multispirálním vyztužením pro ekonomickou a ekologickou výstavbu
 • Havlásek, P. - Bittnar, Z.
  Konstrukce. 2023, 22(3), 34-36. ISSN 1803-8433.
  2023

 • FRACTURE TOUGHNESS OF CEMENT PASTE ASSESSED WITH MICRO-SCRATCH AND ACOUSTIC EMISSION
 • Němeček, J. - Čtvrtlík, R. - Václavek, L., - Němeček, J.
  In: Powder Metallurgy Progress. Sciendo, 2023. p. 7-13. vol. 22. ISSN 1339-4533.
  2023

 • ESTIMATION OF POROSITY OF CEMENT COMPOSITES FROM ELECTRICAL PROPERTIES AND GENERAL EFFECTIVE MEDIA MODEL
 • Chalupová, J. - Němeček, J. - Hybášek, V., - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2023: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2023. p. 95-98. First edition. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-84-0.
  2023

 • Measurement and evaluation of cement paste porosity by electrochemical impedance spectroscopy
 • Chalupová, J. - Němeček, J. - Hybášek, V. - Pommer, V., - Němeček, J.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 15-21. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • NMM 2022 Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2022-09-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • Effect of electric current on porosity of concrete
 • Ňachaj, D. - Němeček, J. - Kouřil, M. - Keppert, M., - Němeček, J.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 69-75. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • Nanomechanical analysis of Gamma-irradiated cement paste exposed to different humidities
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Keppert, M. - Halodová, P. - Rosnecký, V., - Němeček, J.
  Construction and Building Materials. 2023, 2023(393), ISSN 0950-0618.
  2023

 • Return mapping scheme for the Hoek-Brown model with tension cut-off
 • Žalská, T. - Šejnoha, M.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 117-122. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • Hygro-mechanical model for concrete pavement with long-term drying analysis
 • Veselý, J. - Šmilauer, V.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 104-110.
  2023

 • Study of the Ground Reaction Force Induced by Swaying or Bobbing People and its Dynamic Effect on Loaded Structures
 • Šána, V. - Plachý, T. - Polák, M., - Boháčová, M.
  WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. 2023, 18 129-138. ISSN 1991-8747.
  2023

 • Efficient probabilistic multi-fidelity calibration of a damage-plastic model for confined concrete
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Havlásek, P. - Jarušková, D., - Jirásek, M.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2023, 412 ISSN 0045-7825.
  2023

 • Bayesian approach to micromechanical parameter identification using Integrated Digital Image Correlation
 • Gaynutdinova, L. - Rokoš, O. - Havelka, J. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  International Journal of Solids and Structures. 2023, 2023(280), 1-18. ISSN 1879-2146.
  2023

 • Chovánı́ betonových nosnı́ků vystavených cyklům částečného namáčenı́ a vysychánı́: numerické modelovánı́ a experiment
 • Krátký, Š. - Havlásek, P., - Bílý, P. opon.
  Praha: Defense date 2023-06-28. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2023

 • Využití jemné frakce betonového, cihelného a směsného recyklátu na bázi stavebního a demoličního odpadu v betonech
 • Prošek, Z. - Tesárek, P., - Joura, L.
  TZB info. 2023, ISSN 1801-4399.
  2023

 • Crack-Resistance of 25 Cements Determined by the Ring Shrinkage Test
 • Šmilauer, V. - Reiterman, P., - Slánský, B.
  In: International RILEM Conference on Synergising Expertise towards Sustainability and Robustness of Cement-based Materials and Concrete Structures. Cham: Springer, 2023. p. 1059-1068. 1. vol. 1. ISSN 2211-0844. ISBN 978-3-031-33210-4.
  2023

 • Skořepinový betonový prvek pro kompozitní betonové konstrukce
 • Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Sovják, R. - Jogl, M. - Konvalinka, P. - Litoš, J. - Petrtýl, M., - Vítek, P.
  Czechia. Utility Model CZ 37084. 2023-05-31.
  2023

 • Analysis of fracturing processes leading to caldera collapse
 • Somr, M. - Žák, J. - Kabele, P., - Tomek, F.
  Earth-Science Reviews. 2023, 241 ISSN 0012-8252.
  2023

 • Engineered barrier 200C
 • Svoboda, J. - Vašíček, R. - Krejčí, T. - Mašín, D. - Laufek, F., - Franěk, J.
  In: Proceedings of the 15th International Conference “Underground Construction Prague 2023”. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2023. ISBN 978-80-906452-5-7.
  2023

 • Spatial numerical model of decks for façade scaffolding
 • Ornstová, P. - Dolejš, J., - Kruis, J.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2023, 18(3), 46-51. ISSN 1788-1994.
  2023

 • On the possibility of using bacteria for recycling finest fractions of concrete waste: a critical review
 • Nežerka, V. - Holeček, P. - Somr, M. - Tichá, P. - Domonkos, M., - Stiborová, H.
  Reviews in Environmental Science and Bio/Technology. 2023, 2023(22), 427-450. ISSN 1572-9826.
  2023

 • The homogenisation behaviour of BCV bentonite – A laboratory and numerical study
 • Najser, J. - Mašín, D. - Svoboda, J. - Vašíček, R. - Hanusová, I. - Hausmannová, L. - Kruis, J. - Krejčí, T., - Sun, H.
  Applied Clay Science. 2023, 241 ISSN 0169-1317.
  2023

 • Gradual fracture of layers in laminated glass plates under low-velocity impact
 • Zemanová, A. - Hála, P. - Konrád, P. - Sovják, R., - Šejnoha, M.
  Computers and Structures. 2023, 283 1-23. ISSN 1879-2243.
  2023

 • Numerical study on failure of laminated glass subjected to low-velocity impact
 • Hála, P. - Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Glass Structures & Engineering. 2023, 8(1), 99-117. ISSN 2363-5150.
  2023

 • Bounded Wang tilings with integer programming and graph-based heuristics
 • Tyburec, M. - Zeman, J.
  Scientific Reports. 2023, 13 1-22. ISSN 2045-2322.
  2023

 • Vliv hydratace a vysychání na vznik trhlin v cementobetonových krytech
 • Šmilauer, V. - Veselý, J., - Slánský, B.
  Beton. 2023, 23(1), 62-67. ISSN 1213-3116.
  2023

 • Prediction of Pre- and Post-Breakage Behavior of Laminated Glass Using a Phase-Field Damage Model
 • Schmidt, J. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  Applied Sciences. 2023, 2023(13), ISSN 2076-3417.
  2023

 • Study on the effectiveness of the CRM system: numerical simulations on masonry piers with OOFEM layered elements
 • Boem, I. - Patzák, B., - Kohoutková, A.
  Procedia Structural Integrity. 2023, 44 2238-2245. ISSN 2452-3216.
  2023

 • Skořepinový betonový prvek pro kompozitní betonové konstrukce
 • Vítek, P. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Sovják, R. - Jogl, M. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Petrtýl, M.
  Czechia. Utility Model CZ 36811. 2023-02-07.
  2023

 • Analysis of tunnel excavation based on linear DFN-FEM modelling
 • Lebeda, M. - Kabele, P.
  In: NMM 2022 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 61-68. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 40. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-07186-1.
  2023

 • An Optimal Preconditioned FFT-accelerated Finite Element Solver for Homogenization
 • Ladecký, M. - Leute, R.J. - Falsafi, A. - Pultarová, I. - Pastewka, L. - Till, J., - Zeman, J.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2023, 2023 ISSN 0096-3003.
  2023

 • GPAMS: A G-code processor for advanced additive manufacturing simulations
 • Voříšek, J. - Patzák, B.
  ADDITIVE MANUFACTURING. 2023, 65 ISSN 2214-8604.
  2023

 • Guaranteed lower bounds to effective PDE parameters
 • Gaynutdinova, L. - Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2023. p. 38-41. ISBN 978-80-86407-85-2.
  2023

 • Recycling of fines from waste concrete: development of lightweight masonry blocks and assessment of their environmental benefits
 • Nežerka, V. - Prošek, Z. - Trejbal, J. - Pešta, J. - Ferriz-Papi, J.A., - Tesárek, P.
  Journal of Cleaner Production. 2023, 385 ISSN 1879-1786.
  2023

 • Efficient formulation of a two-noded geometrically exact curved beam element
 • Horák, M. - La Malfa Ribolla, E., - Jirásek, M.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2023, 124(3), 570-619. ISSN 0029-5981.
  2023

 • Introduction to Lattice discrete particle model for thermoset polymers
 • Vorel, J. - Vozáb, J., - Kruis, J.
  In: Current Perspectives and New Directions in Mechanics, Modelling and Design of Structural Systems. Leiden: CRC Press/Balkema, 2023. p. 269-272. ISBN 978-1-003-34844-3.
  2023

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell