Department of Mechanics: Projects

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to: navigation, search

Contents

Funding agencies

National
  • GAČR - Czech Science Foundation
  • TAČR - Technology Agency of the Czech Republic
  • FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol
  • MŠMT- Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
International


Open calls for research proposals

National
National support of international collaboration

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 15.1. 2015 vyhlásilo veřejné soutěže v programech:

  • COST CZ (2011-2017)
<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-k-3>-
uzávěrka přihlášek: 17. 03. 2015, 10:00
  • EUPRO II (2011-2017)
<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-k-1>
uzávěrka přihlášek: 10. 03. 2015, 10:00
  • EUREKA CZ (2011-2017)
<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-programu>
uzávěrka přihlášek: 10. 03. 2015, 16:00
  • INGO II (2011-2017)
<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-k>
uzávěrka přihlášek: 10. 03. 2015, 10:00
  • KONTAKT II (2011-2017)
<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-k-2>
uzávěrka přihlášek: 13. 03. 2015, 10:00

Přihlášky se podávají v elektronické podobě a písemně.

Uvedené výzvy a doplňující informace k předkládání projektů na oddělení VaV budou zveřejněny na webových stránkách FSv http://www.fsv.cvut.cz/vvc/granty.php.

International
Administration

Internal rules for project submission at the Faculty of Civil Engineering