Department of Mechanics: Student's corner: Obhajoby

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to navigation Jump to search

Nejbližší státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací se budou konat v červnu 2020.
Studenti připravující závěrečnou práci (bakalářskou, diplomovou nebo dizertační) by měli navštívit stránku s pokyny, připravenou Ústřední knihovnou ČVUT. Podívejte se mimo jiné na tato doporučení a stáhněte si příslušnou příručku. Zde je k dipozici šablona pro sazbu závěrečných prací v LaTeXu.