Department of Mechanics: Student's corner: Seminární práce

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to navigation Jump to search

Co říkají absolventi speciálních cvičení

Absolventi Tomas Bym.jpg Tomáš Bým

Současná pozice: Golder Associates, inženýr
Absolvoval speciální cvičení z předmětů Pružnošt a pevnost, Stavebni mechanika 3 a Matematika 3 v letech xxx-yyy

Speciální cvičení bych určitě doporučil všem těm, kteří mají zájem se dozvědět něco mimo obsah standardní výuky, jsou otevření novým informacím a nebojí se využít vlastní přístup k řešení problému. To jsou vlastnosti, které se v pracovním (a nejen pracovním) životě velmi hodí a je určitě přínosné si je vyzkoušet během studia. V rámci speciálních cvičení člověk často narazí na řešení problémů, které jsou trochu mimo jeho chápaní a je zapotřebí se nad nimi více zamyslet. Ne vždy se to z různých důvodů povede, ale o to je příjemnější pocit, když se řešení najít podaří :-). Další věc, kterou jsem oceňoval na speciálních cvičeních, byla možnost pracovat během semestru na vlastním projektu pod vedením některých ze školitelů. Člověk se dozvěděl více o dané problematice, učil se prezentovat výsledky a jako bonus na konci semestru nemusel skládat zkoušku.

Absolventi Petr Dunik.jpg Petr Duník

Současná pozice: Statika Praha, odpovědný zástupce
Absolvoval speciální cvičení z předmětů Stavební mechanika 3, Přetváření a porušování materiálů a Univerzální principy mechaniky v letech xxx-yyy

Zeptejte se manažera rozvíjející se firmy, které vědomosti chybí českým absolventům. Odpoví, že SAMOSTATNOST. Dvacetiletá školní docházka zaměřená na opakování vzorových příkladů skvěle produkuje "pracovní sílu". K rozvoji je však potřeba každý úkol řešit jako zcela novou výzvu. Buď nalezneme lepší řešení, anebo dokonale pochopíme to zavedené včetně jeho výhod a slabin.

5 let od absolvovaní statiky a dynamiky na FSv jsem byl statikem na projektech tunelů (Blanka, Rokycany Plzeň), mostů (Brueckenberg), budov nebo i rybníků. Mám 3 děti, založil jsem vlastní firmu a spolupracuji jako specialista s bývalými zaměstnavateli. Jediné znalosti, které jsem použil u všech projektů, jsou ty základní.

Naučte se základy, vymyslete aplikace!

https://cz.linkedin.com/in/pychamar137 Marek Pýcha

Současná pozice: University of Birmingham, Ph.D. student
Absolvoval speciální cvičení z předmětů Matematika 2-4, Stavební mechanika 3, Přetváření a porušování materiálů a Univerzální principy mechaniky v letech 2008-2012

V roce 2011 jsem absolvoval bakalářský program (Bc.) Stavební Inženýrství, zaměření Konstrukce a dopravní stavby (KD) na Fakultě stavební (FSv), České vysoké učení technické (ČVUT). Bakalářskou práci „Některé kvalitativní vlastnosti materiálových modelů s vnitřními parametry jsem vypracoval na katedře matematiky pod vedením Ing. Michala Beneše, Ph.D. Po skončení bakalářského studia jsem se zapsal do navazujícího magisterského studia (SI‑K), ve kterém jsem úspěšně zakončil všechny požadované předměty, ale diplomovou práci jsem z osobních důvodů bohužel nezvládl dokončit.

Od září 2014 do září 2016 jsem absolvoval studijní program MRes in Railway Systems Integration, v Birmingham Centre for Railway Research and Education (BCRRE) na University of Birmingham. Můj výzkum byl zaměřen na oblast mechaniky železniční tratě a interakce kolejového vozidla, koleje a pražcového podloží. Po dobu mého studia mi bylo přiznáno stipendium BCRRE pokrývající studijní náklady.

Mé dobré výsledky v MRes programu byly oceněny nabídkou na místo PhD in Railway Systems Integration společně s přiznáním stipendia ve výši odpovídající stipendiu poskytovanému postgraduálním studentům prostřednictvím Engineering and Physical Science Research Council (EPSRC), tj. stipendium pokrývajícím nejen studijní náklady v plné výši, ale sloužící i k pokrytí nákladů na živobytí.

čtěte dále ...

Univerzální principy mechaniky (UPM)

2013

Pružnost a pevnost (PRPE)

2022

2017

2016

2014

2013

2011

2010

2009

Přetváření a porušování materiálů (PPMA)

2018

2013

Stavební mechanika 3 (SM3)

2022

2020

2018

2016

2014

2013

2011

2008

2007

Stavební mechanika 1A (SMA1)

Projekt 3C

2013

Projekt 4C