Department of Mechanics: Student's corner: Vyrovnávací kurz ze stavební mechaniky

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to navigation Jump to search

Katedra mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádá jednodenní:

Vstupní vyrovnávací kurz stavební mechaniky

Cílem kurzu je připravit nové studenty na předměty katedry mechaniky tak, aby přechod ze střední školy na vysokou byl co nejjednodušší. Hlavní náplň kurzu bude orientována na seznámení studentů se základním názvoslovím, schématickými značkami statických konstrukcí a opakování základních matematických postupů nutných pro zvládnutí látky v prvním ročníku.

Hlavní náplní bude:

* opakování základních matematických operací (goniometrické funkce, Pythagorova věta, rozklad sil atd.)
* základní ukázka tvorby statických schémat a vysvětlení používaných značek
* základní skladba zatížení, jeho přepočet a schématické značení
* práce s jednotkami a jejich převod

Termín: 16. 9. 2024 ve 13:00 (tradičně odpoledne po skončení kurzu matematiky) - délka kurzu cca 4-5 vyučovacích hodin

Místo: B280 - posluchárna Stavební fakulty

Cena: 150,- Kč - způsob platby: po registraci budou zaslány platební údaje - platba převodem

Na kurz je nutná předchozí registrace a úhrada ceny. Registrace nejpozději do 12.9.2024, platba nejpozději do 12.9.2024

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ: způsob registrace bude upřesněn
v případě jakýchkoliv problémů nebo potřeby daňového dokladu pište na eva.novotna@fsv.cvut.cz

Mimopražští studenti mohou využít ubytování na studentských kolejích nebo hostelech v blízkosti fakulty (https://www.suz.cvut.cz/koleje a https://www.studenthostel.cz)