Department of Mechanics: Student's corner: Vyrovnávací kurz ze stavební mechaniky

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to: navigation, search

Katedra mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádá jednodenní:

Vstupní vyrovnávací kurz stavební mechaniky

Cílem kurzu je připravit nové studenty na předměty katedry mechaniky tak, aby přechod ze střední školy na vysokou byl co nejjednodušší. Hlavní náplň kurzu bude orientována na seznámení studentů se základním názvoslovím, schématickými značkami statických konstrukcí a opakování základních matematických postupů nutných pro zvládnutí látky v prvním ročníku.

Hlavní náplní bude:

* opakování základních matematických operací (goniometrické funkce, Pythagorova věta, rozklad sil atd.)
* základní ukázka tvorby statických schémat a vysvětlení používaných značek
* základní skladba zatížení, jeho přepočet a schématické značení
* práce s jednotkami a jejich převod

Termín: druhá polovina září 2021 (tradičně odpoledne po skončení kurzu matematiky) - délka kurzu cca 4-5 vyučovacích hodin

Místo: posluchárna Stavební fakulty

Cena: 150,- Kč - způsob platby: po registraci budou zaslány platební údaje - platba převodem

Na kurz je nutná předchozí registrace a úhrada ceny. Registrace nejpozději do 10.9.2021, platba nejpozději do 10.9.2021

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ: registrace bude otevřena v červenci 2021
po registraci Vám bude zasláno číslo účtu a variabilní symbol
v případě potřeby daňového dokladu pište po uhrazení poplatku na jira@fsv.cvut.cz

Mimopražští studenti mohou využít ubytování na studentských kolejích nebo hostelech v blízkosti fakulty (https://www.suz.cvut.cz/koleje a https://www.studenthostel.cz)