Department of Mechanics: Virtuální laboratoř mechaniky: Nosníky

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to navigation Jump to search

Ohyb nosníků je názorně vysvětlen v krátkém videu, které vzniklo za podpory Fondu pro rozvoj vysokých škol v rámci projektu FRVŠ 512/2012.

  • Část 1: V úvodní scénce se setkávají studenti Karel a Adéla a hovoří o pojmech prut a nosník, tah-tlak a ohyb. [česky, 3:32]
  • Část 2: Karel vytvoří fyzický model nosníku a zkouší různé způsoby podepření. Adéla předvádí teoretické odvození vzorce pro průhyb konzoly a vysvětluje roli jednotlivých veličin. [česky, 4:48]
  • Část 3: Adéla ukazuje, jak odvozený vzorec jednoduše upravit pro případy prostého a oboustranně vetknutého nosníku. [připravuje se]