Studentské soutěže

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to navigation Jump to search

Pro aktivní studenty se zájmem o tvůrčí a výzkumnou práci v oblasti mechaniky a matematiky jsou připraveny tradiční soutěže, na kterých studenti předkládají odbornou práci a vystupují s její krátkou prezentací.

  • Soutěž o Cenu akademika Bažanta probíhá každoročně v dubnu a pořádá ji katedra mechaniky. Soutěž je zaměřena na aplikace a rozvoj numerických metod a materiálových modelů a na laboratorní výzkum materiálů. Může se přihlásit každý vysokoškolský student bakalářského či magisterského studia nebo absolvent, který neukončil studium dříve než rok před konáním soutěže. Dvě nejlepší práce (s výjimkou prací studentů v posledním ročníku studia) postupují do soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) stavebních fakult České a Slovenské republiky v kategorii Stavební mechanika.
  • Vyčichlova soutěž probíhá každoročně v květnu nebo červnu a pořádá ji katedra matematiky. Přijímají se práce studentů bakalářského a magisterského studia zaměřené na matematiku, geometrii, pravděpodobnost a matematickou statistiku, informatiku a aplikace uvedených oborů. Příští Vyčichlova soutěž se koná 13. června 2019.
  • Rektorysova soutěž v aplikované matematice se koná každoročně v prosinci, ale v roce 2019 výjimečně 17. května v rámci konference ISCAMI. Pořádá ji katedra matematiky (stavební fakulty), ale je určena pro studenty z celého ČVUT. Prezentovány jsou práce studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Kromě těchto studentských soutěží, zahrnujících i ústní prezentaci, jsou v České republice pořádány také soutěže, ve kterých se hodnotí pouze odborná práce (často např. diplomová práce nebo doktorská dizertace):

  • Soutěž o Cenu prof. Babušky je určena pro studenty, diplomanty, doktorandy a mladé vědecké pracovníky do 36 let, jestliže téma jejich práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku. Cena se uděluje ve dvou kategoriích: (A) doktorandská a doktorská, (S) studentská a absolventská. Za práci z roku 2017 vypracovanou na katedře mechaniky získal Marek Tyburec ocenění za 3. místo v kategorii S. Uzávěrka přihlášek do nového ročníku soutěže bude koncem září 2019.
  • Studentská soutěž nakladatelství Academia je určena studentům a absolventům českých vysokých škol. Jejím záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy je možné přihlásit v kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole a nesmí být starší 28 let.
  • Cena Siemens za nejlepší diplomovou nebo doktorskou práci v technických, ekonomických nebo vybraných přírodovědných oborech. Do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v letošním kalendářním roce do vyhlášení Ceny Siemens.
  • Cena Josepha Fouriera pro nejlepší české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tematické oblasti a mimo finanční odměny zahrnují i měsíční stáž na francouzském pracovišťi.
Kdo je kdo?