Department of Mechanics: Student's corner: Dynamika stavebních konstrukcí

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 10:34, 4 June 2013 by Ksobra (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vítáme vás na stránce věnované předmětu Dynamika stavebních konstrukcí, vyučovanému katedrou mechaniky na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Tato stránka vznikla za podpory Fondu pro rozvoj vysokých škol v rámci projektu FRVŠ 2223/2012.

Veškeré programy (*.exe soubory) jsou vytvořeny v programu Matlab 2012b. Pro jejich funkčnost je nutné stáhnout Matlab MCR knihovny. Programy, které jsou zde uváděny, slouží k výpočtu vlastního nebo vynuceného kmitání různých typů konstrukcí. Pokud jsou k dispozici pouze *.m soubory, je nutné využít přímo software Matlab, který je pro studenty volně k dispozici v sekci MathWorks.

Programy

V této sekci naleznete programy, které se zabývají dynamickou odezvou staticky neurčitých konstrukcí. Pro práci s těmito programy je vhodné nastudovat přiložené manuály.

  • Jacobiho metoda rovinné rotace [zip] (9 kB) - tento program slouží k určení vlastních frekvencí konstrukce pomocí Jacobiho metody rovinné rotace. Zip archiv obsahuje hlavní tělo funkce a externí volanou funkci (jacobi_modif_funkce.m).
  • Patrový rám [*.m file] (8 kB) - pomocí tohoto programu je možné určit vlastní kmitání staticky neurčitého rámu. Lze sledovat změny chování především na změně rotační tuhosti jednotlivých spojů. Zip archiv obsahuje hlavní tělo funkce a externí volanou funkci (jacobi_modif_funkce.m).
  • Spojitý nosník [(64bit)] (5,6 MB), [(32bit)] (6,1 MB) - program, který určuje odezvu pružně podepřeného spojitého nosníku o třech polích.

Manuály

Kontakt

V případě, že v jakémkoliv dokumentu na této stránce naleznete chybu nebo budete mít jakýkoliv jiný dotaz nebo připomínku, neváhejte nás (Vladimíra Šánu nebo Karla Šobru) kontaktovat. Kolektiv autorů předem děkuje.