Department of Mechanics: Student's corner: Přetváření a porušování materiálů

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 21:13, 8 October 2018 by Mjirasek (talk | contribs) (→‎Studijní text)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vítáme vás na stránce věnované předmětu Přetváření a porušování materiálů (PRPM), vyučovanému katedrou mechaniky na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Interaktivní pomůcky

Řadu názorných interaktivních pomůcek najdete na stránkách InterMech. Předmětu PRPM se týkají zejména tyto pomůcky:

Tabulky

Žádná speciální tabulka vzorců pro předmět PRPM nebyla vytvořena. Při analýze viskoelastických nosníků a rámů se jako jeden krok provádí výpočet za předpokladu pružného chování. Proto se mohou hodit tabulky používané ve 2. ročníku ve Stavební mechanice 3:

Studijní text

Skriptum Přetváření a porušování materiálů: Dotvarování, plasticita, lom a poškození, autoři M. Jirásek a J. Zeman, 2. vydání, ES ČVUT 2012.

Výpočetní programy

  • EduBeam - program pro statickou analýzu pružných rovinných prutových konstrukcí
  • StatiLab - program pro statickou analýzu pružných rovinných prutových konstrukcí
  • YLPA - program pro mezní plastickou analýzu desek