Department of Mechanics: Student's corner: Stavební mechanika 1A

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 12:09, 22 February 2022 by Jzeman (talk | contribs) (→‎Reakce složených soustav)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Přednášky

Úvod, základní pojmy, statika hmotného bodu

Reakce tuhé desky a tělesa

Reakce složených soustav

Příhradové konstrukce

Vnitřní síly na přímých nosnících I

Vnitřní síly na přímých nosnících II

Vnitřní‌ ‌síly‌ ‌na‌ ‌prostorové‌ ‌konzole‌

Vnitřní síly na šikmých a lomených nosnících

Vnitřní síly na složených soustavách

Průřezové charakteristiky I

Průřezové charakteristiky II

Cvičení

Úvod, základní pojmy, statika hmotného bodu

Reakce tuhé desky a tělesa

Reakce složených soustav

Příhradové konstrukce

Vnitřní síly na přímých nosnících I

Vnitřní síly na přímých nosnících II

Vnitřní‌ ‌síly‌ ‌na‌ ‌prostorové‌ ‌konzole‌

Vnitřní síly na šikmých a lomených nosnících

Vnitřní síly na složených soustavách I

Vnitřní síly na složených soustavách II

Průřezové charakteristiky I

Průřezové charakteristiky II

Zápočtový test

Zkouška

Další zdroje