Department of Mechanics: Student's corner: YNMI

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 20:05, 24 November 2021 by Jzeman (talk | contribs) (→‎Vyučující Jan Zeman)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vítáme vás na stránce věnované předmětu Numerické metody v inženýrských úlohách (YNMI), vyučovanému katedrou mechaniky na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Vyučující Jaroslav Kruis

  • Soustavy lineárních algebraických rovnic, ukládání matic v paměti počítače, problém vlastních čísel, soustavy nelinárních algebraických rovnic... File:YNMI-ALG.pdf

Vyučující Milan Jirásek

  • Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu ... File:YNMI-ODE.pdf (aktualizováno 27. 9. 2019)

Vyučující Petr Kabele

  • Podklady ke studiu jsou poskytovány prostřednictvím platformy Moodle.

Vyučující Jan Zeman

Přednáška 1: Okrajové úlohy očima matematika