Virtuální laboratoř mechaniky: Animace

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 12:38, 21 December 2012 by Mjirasek (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tato sada jednoduchých animací byla vytvořena za podpory Fondu pro rozvoj vysokých škol v rámci projektu FRVŠ 512/2012. Cílem je názorně ukázat chování pružných desek a stěn.

Deska

V první ukázce je vodorovná obdélníková deska vetknuta podél dvou sousedních stran, zatímco zbývající dvě strany jsou nepodepřené. Deska je zatížena zvětšující se osamělou silou působící svisle na nepodepřený roh.

průhyb [m] normálové napětí sigma_x [Pa]
(osa x je v tomto pohledu rovnoběžná s přední stranou)
normálové napětí sigma_y [Pa]
(osa y je v tomto pohledu rovnoběžná s přední stranou)
DeskaVpruhyb.gif DeskaVsigmaY.gif
V tomto pohledu je pravý a zadní okraj vetknutý. Modrá barva odpovídá nulovému nebo malému průhybu, červená velkému průhybu. Červená značí tah a modrá tlak. Všimněte si lineárního rozložení napětí po výšce. V tomto pohledu je levý a zadní okraj vetknutý. I napětí sigma_y je po výšce rozloženo lineárně.

Ve druhé ukázce je vodorovná obdélníková deska vetknuta podél jedné strany a prostě podepřena podél sousední strany, zatímco zbývající dvě strany jsou nepodepřené. Deska je opět zatížena zvětšující se osamělou silou působící svisle na nepodepřený roh. Všimněte si, že se prohýbá víc než v předchozím případu (s vetknutím dvou stran).

svislý posun [m] normálové napětí sigma_x [Pa]
(osa x je v tomto pohledu rovnoběžná s přední stranou)
normálové napětí sigma_y [Pa]
(osa y je v tomto pohledu rovnoběžná s přední stranou)
DeskaKpruhyb.gif DeskaKsigmaX.gif DeskaKsigmaY.gif

Stěna

Poslední ukázka se týká svislé stěny podepřené na dolním okraji a zatížené na horním okraji předepsanými posuny ve svislém směru.

svislý posun [m] normálové napětí ve svislém směru [Pa] normálové napětí ve vodorovném směru [Pa]
Stena1pruhyb.gif Stena1sigmaY.gif Stena1sigmaX.gif