Virtuální laboratoř mechaniky: Příklady ZDM

From Wiki @ Department of mechanics
Revision as of 00:59, 15 December 2012 by Jvorel (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tato sada řešených příkladů je vhodná jako pomůcka ke studiu předmětu Stavební mechanika 3. Týká se výpočtu vnitřních sil na rovinných prutových konstrukcích zjednodušenou deformační metodou (ZDM), která je založena na předpokladu osové nestlačitelnosti prutů.

  • příklad 1: staticky neurčitý nosník skládající se ze dvou částí z různých materiálů, silové zatížení
  • příklad 2: spojitý nosník o třech polích a s převislým koncem, silové zatížení
  • příklad 3: rám s neposuvnými styčníky, silové zatížení a předepsaný posun podpory
  • příklad 4: rám s posuvným sloupem a staticky určitou částí, silové zatížení
  • příklad 5: rám s posuvným patrem a staticky určitou částí, silové zatížení
  • příklad 6: rám s posuvným patrem a staticky určitou částí, silové zatížení

Řešené příklady byly vytvořeny za podpory Fondu pro rozvoj vysokých škol v rámci projektu FRVŠ 512/2012 a jejich autorem je Jan Vorel.