Projekt MPO FRI-T1/568

"Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury"

ČVUT v Praze

Řešení grantu je rozloženo na čtyři roky od poloviny roku 2009 do poloviny roku 2013. Grant byl podán na Katedře mechaniky na FSv ČVUT v Praze spolu s ateliérem Florián na FA ČVUT v Praze v rámci dlouhodobější spolupráce. Za komerční sektor se projektu účastní projekčně-architektonický atelier CUBESPACE.

Lidé

Za Katedru mechaniky se projektu účastní Jan Zeman, Jan Novák, Ladislav Svoboda a Matěj Lepš.
Za ateliér Florián se projektu účastní Miloš Florián, Lukáš Kurilla a Marek Růžička.

Publikace

Prezentace

Software vytvořený/používaný v rámci projektu

Hlavním cílem projektu je vyvinout sadu programových nástrojů zjednodušující spolupráci mezi architektem (návrh konstrukce) a statikem (numerická analýza konstrukce). Sada je tvořená z existujících i nově vytvořených, z volně dostupných i placených programů. Komunikace mezi programy probíhá pomocí souborů, nejčastěji ve formátu .vtk. Řetěz programů je vidět na následujícím obrázku.

sled programů

Architektura MIDASu je připravena propojit různé typy modelářů a statických balíků, primárně je však vyvíjen řetězec Rhino <-> MIDAS <-> OOFEM. V případě zájmu lze přidat podporu alternativních programů. Přednost je dávána programům volně dostupným (bez poplatků) s otevřeným zdrojovým kódem - Free Open Source Software (FOSS).

Reference

Navržená sada nástrojů byla použita při statickém posudku v rámci těchto projektů:

Odkazy