| České vysoké učení technické v Praze | Stavební fakulta | Katedra mechaniky | EN  English

Daniel Rypl


Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Stavební fakulta
Katedra mechaniky
Thákurova 7
166 29 Praha
Česká republika
Telefone: (+420) 224 354 369
E-mail:

| Vzdělání | Pozice | Zájmy | Publikace | Projekty | Software | Výuka |

Vzdělání a akademická kvalifikace:

1992 - Ing.  v oboru Konstrukce a dopravní stavbyFakulta stavební, ČVUT v Praze
1998 - Dr.  v oboru Konstrukce a dopravní stavbyFakulta stavební, ČVUT v Praze
2003 - Doc.   v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálůFakulta stavební, ČVUT v Praze
2020 - Prof.   v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálůFakulta stavební, ČVUT v Praze

Pozice:

1996 - 1999  Vědecký pracovníkKatedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
1999 - 2003  Odborný asistentKatedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2003 - 2020  DocentKatedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2021 -  ProfesorKatedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Profesní zájmy:

Algoritmy pro generování sítí
Zpracování diskrétních geometrií
Metoda konečných prvků
Adaptivní analýza
Isogeometrická analýza
Paralelní výpočty
Počítačem podporovaná výuka

Vybrané publikace:

Články v časopisech
Konferenční články
Jiné publikace

Výzkumné projekty:

Probíhající projekty
Dokončené projekty

Software:

T3D
Třídimenzionální sekvenční generátor sítí
D3D
Třídimenzionální paralelní generátor sítí
   
T3d2oofem
Konvertor z T3d do Oofemu
T3d2poofem
Konvertor z T3d do Poofemu (paralelního Oofemu)
T3d2psifel
Konvertor z T3d do Psifelu (paralelního Sifelu)
T3d2merlin
Konvertor z T3d do Merlinu
   
Wang2d4T3d
Preprocesor 2D Wangových dlaždic pro T3d
Wang3d4T3d
Preprocesor 3D Wangových dlaždic pro T3d
   
Aggregate
Rekonstrukce hladkého tvaru zrn kameniva
T3d-agp
Triangulace 3D zrn kameniva
T3d-rsd
Triangulace 3D rekurzivně zjemňovaných ploch
   

Výuka:

    Didaktické nástroje:
Student
Automatic evaluation of homeworks on WWW
Teacher
Course management on WWW
    Probíhající předměty:
SM02

  Copyright © Daniel Rypl / leden 2021