Naše možnosti a nabídka spolupráce

Laboratoř slouží k statickému a dynamickému testování malých vzorků, analýze pomocí digitální obrazové korelace a výrobě prototypů pomocí 3D tisků

K dispozici je pneumatický lis s rozsahem zatížení cca 50 - 7000 N, microDIC a 3 základní technologie 3D tisku z plastů

Naše možnosti

Realizace statických a dynamických testů doplněných online analýzou digitální obrazové korelace (micro DIC). Možnost pokročilého 3D tisku pomocí Selective Leaser Sintering (SLS) technologie.

Zkušenosti

Máme zkušenosti s řešením grantových projketů aplikovaného i základního výzkumu a kolaborativním výzkumem v oblasti biomechaniky a biomateriálového inženýrství.

Vzájemná spolupráce

Nabízíme spolupráci na úrovní grantové spolupráce, zakázkového testování a prototypové výroby pomocí 3D tisku.

Otevřená laboratoř

Po absolvování vstupního školení a registrace je laboratoř přístupná studentům a zamestnancům Stavební fakulty ČVUT v Praze