Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2024

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modeling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the organic and large area electronics industry
 • 2021-2024 | Patzák, B.

 • Daty řízená kalibrace a validace geotechnických konstitutivních modelů kritického stavu a související nejistoty
 • 2022-2024 | Janda, T.

 • Digitální dvojče kontejnmentu JE Temelín pro řízené stárnutí v rámci LTO
 • 2023-2025 | Bittnar, Z.

 • Experimentální studie a pokročilé modelování vícevrstvých skleněných panelů zatížených výbuchem a balistickým rázem
 • 2022-2024 | Šejnoha, M.

 • Konstitutivní modely, nestability a numerické výpočty
 • 2023-2025 | Horák, M.

 • Numerické a experimentální analýzy organických struktur s využitím aditivních technologií a pokročilých zobrazovacích metod
 • 2023-2025 | Jíra, A.

 • Polynomial optimization in the design of globally optimal frame structures under dynamic loads
 • 2022-2024 | Zeman, J.

 • Predikce mechanického chování struktur tvořených 3D tiskem slitiny titanu s betastrukturou
 • 2023-2025 | Kruis, J.

 • SUMO: Udžitelný návrh založený na modelování, sémantické interoperabilitě a vícekriteriální optimalizaci.
 • 2022-2024 | Patzák, B.

 • Synergie víceúrovňového modelování a strojového učení: Strategie pro biomedicínské vědy a boj proti rakovině
 • 2023-2025 | Kučerová, A.

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů
 • 2018-2024 | Konvalinka, P.

 • Účinky radiačního působení na nanomechanické vlastnosti cementových kompozitů v proměnných podmínkách prostředí
 • 2023-2025 | Němeček, J.

 • Virtuální modelování pro návrh konstrukce ze zeleného betonu - konstrukce s novými multi-spirálovými železobetonovými sloupy a ocelovými nosníky
 • 2023-2025 | Bittnar, Z.

 • Vliv povrchových úprav druhotných surovin na bázi křemíku na jejich použití v cementových kompozitech
 • 2023-2025 | Tesárek, P.

 • Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení
 • 2021-2024 | Němeček, J.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian