Department of Mechanics: Life

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to: navigation, search

Tato část wiki je věnována společenskému a sportovnímu životu katedry mechaniky.

Bořkův běh

Nejvýznamnější sportovní akcí je nepochybně Bořkův běh. Jak název napovídá, soutěží se v běhu, ale také na kolečkových bruslích. BB se každoročně koná v květnu ve Stromovce.

MK

Nedávno byla založena série akcí pod enigmatickým názvem MK. První ročník, nazvaný MK 2015, se uskutečnil 20. ledna 2016. Druhý ročník se konal 28. listopadu 2016, třetí ročník 4. prosince 2017 a čtvrtý ročník 27. listopadu 2018, vždy v Bowlingu Dejvice (Studentský dům). Možných interpretací akronymu MK je celá řada. Cenou pro vítěze jsou Mozartovy koule. Zároveň hrají koule nezastupitelnou roli i v samotné soutěži.