Department of Mechanics: Seminar: Abstract Chudoba

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to navigation Jump to search

Rostislav Chudoba, RWTH Aachen, Germany

Návrh, dimenzování a realizace skořepinových konstrukcí z textilního betonu

Tenkostěnné skořepinové konstrukce vyrobené z textiliemi vyztuženého betonu představují zajímavou alternativu k existujícím konstrukčním prvkům. Na přednášce bude představen současný stav vývoje jak z hlediska jejich mechanického chování, tak z hlediska dimenzování a technologických možností. Konkrétní otázky budou diskutovány na podkladě realizací uskutečněných v posledních letech na univerzitě v Cáchách.

Využití principů origami pro výrobu optimalizovaných tenkostěnných prostorových konstrukčních prvků: numerický model, přístupy k realizaci

Ve druhé části přednášky bude představena možnost výroby dvojitě zakřivených skořepin z tenkostěnných cementových kompozitů s využitím principů origami.