Department of Mechanics: Seminar: Abstract Kruml

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to navigation Jump to search
Tomáš Kruml, Institute of Physics of Materials AS CR, Brno, Czech Republic

Typické i atypické pracovní diagramy plasticky deformovatelných materiálů

V této přednášce budou předvedeny závislosti mezi napětím a deformací pro řadu odlišných materiálů, např. konstrukční feritickou ocel, slitiny Al, Ti a Mg, intermetalika Ni3Al a TiAl, slitinu NiTi v pseudo-elastickém stavu, monokrystaly Cu a Ge a polymery nylonu, Kaptonu a polyuretanu. Tvary těchto závislostí budou diskutovány v souvislosti s mechanismy plastické deformace, tj. především s vlastnostmi dislokací, jejich hustotou a mobilitou, dále pak s dvojčatěním a napětově indukovanou fázovou transformací.