Studentské soutěže

From Wiki @ Department of mechanics
Jump to: navigation, search

Pro aktivní studenty se zájmem o tvůrčí a výzkumnou práci v oblasti mechaniky a matematiky jsou připraveny tradiční soutěže, na kterých studenti předkládají odbornou práci a vystupují s její krátkou prezentací.

  • Soutěž o Cenu akademika Bažanta probíhá každoročně v dubnu a pořádá ji katedra mechaniky. Letošní kolo však z důvodu jarní karantény proběhne vyjímečně 7. října 2020 a mezinárodní kolo soutěže bylo zrušeno.
Loni se soutěž konala 25. dubna 2019 a na prvním místě umístila Lenka Dohnalová, za ní Evžen Korec a třetí místo obsadil Michal Šmejkal. Lenka a Michal postoupili do mezinárodního kola soutěže SVOČ, které proběhlo na Univerzitě v Žilině dne 16. května 2019. Lenka Dohnalová mezinárodní kolo vyhrála a Michal Šmejkal skončil třetí.
Soutěž je zaměřena na aplikace a rozvoj numerických metod a materiálových modelů a na laboratorní výzkum materiálů. Může se přihlásit každý vysokoškolský student bakalářského či magisterského studia nebo absolvent, který neukončil studium dříve než v roce konání soutěže. Dvě nejlepší práce (s výjimkou prací studentů v posledním ročníku studia) postupují do soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) stavebních fakult České a Slovenské republiky v kategorii Stavební mechanika.
  • Vyčichlova soutěž probíhá každoročně v květnu nebo červnu a pořádá ji katedra matematiky. Přijímají se práce studentů bakalářského a magisterského studia zaměřené na matematiku, geometrii, pravděpodobnost a matematickou statistiku, informatiku a aplikace uvedených oborů. Příští Vyčichlova soutěž se koná 13. června 2019.
  • Rektorysova soutěž v aplikované matematice se koná každoročně v prosinci, ale v roce 2019 výjimečně 17. května v rámci konference ISCAMI. Pořádá ji katedra matematiky (stavební fakulty), ale je určena pro studenty z celého ČVUT. Prezentovány jsou práce studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Kromě těchto studentských soutěží, zahrnujících i ústní prezentaci, jsou v České republice pořádány také soutěže, ve kterých se hodnotí pouze odborná práce (často např. diplomová práce nebo doktorská dizertace):

  • Soutěž o Cenu prof. Babušky je určena pro studenty, diplomanty, doktorandy a mladé vědecké pracovníky do 36 let, jestliže téma jejich práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku. Cena se uděluje ve dvou kategoriích: (A) doktorandská a doktorská, (S) studentská a absolventská. Za práci z roku 2017 vypracovanou na katedře mechaniky získal Marek Tyburec ocenění za 3. místo v kategorii S. Uzávěrka přihlášek do nového ročníku soutěže bude koncem září 2019.
  • Studentská soutěž nakladatelství Academia je určena studentům a absolventům českých vysokých škol. Jejím záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy je možné přihlásit v kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole a nesmí být starší 28 let.
  • Cena Siemens za nejlepší diplomovou nebo doktorskou práci v technických, ekonomických nebo vybraných přírodovědných oborech. Do soutěže lze přihlásit pouze práce obhájené v letošním kalendářním roce do vyhlášení Ceny Siemens.
  • Cena Josepha Fouriera pro nejlepší české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tematické oblasti a mimo finanční odměny zahrnují i měsíční stáž na francouzském pracovišťi.
Kdo je kdo?