Bořek Patzák

portrait of bp

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Stavební fakulta
Katedra mechaniky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Česká republika

Tel.: +42-02-24354501, Fax: +42-02-24310775
E-mail: Borek.Patzak (at) fsv.cvut.cz

Curriculum vitae:

Vzdělání

 • Ing. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor: Konstrukce a dopravní stavby
 • Dr. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, název disertační práce: "Materiálové modely pro beton"

Pozice

 • 1997-2000 Odborný asistent, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky.
 • 2000-2002 Research engineer, EPFL, ENAC, Laboratory of Structural and Continuum Mechanics (LSC) in Lausanne.
 • 2002-2010 Docent, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
 • 2010-dosud Profesor, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.

Výzkum:

Další zájmy:

 • Numerické metody v mechanice, zvláště pak adaptivní techniky a modelování kvazikřehkých materiálů.
 • Paralelní výpočty a vývoj numerického software.

Možnost spolupráce pro studenty: Stále hledám vysoce motivované a schopné studenty s dobrými znalostmi a zájmem o aplikovanou matematiku, numerické metody mechaniky, metodu konečných prvků a informatiku. Možnost spolupráce v rámci diplomových a doktorských prací, domácích a zahraničních projektů.

Vybrané publikace:

 • F. Kolařík, B. Patzák, and J. Zeman. Computational homogenization of fresh concrete flow around reinforcing bars. Computers and Structures, 207:37 -- 49, 2018.
 • Martin Horák, Bořek Patzák, and Jan Novák. An isogeometric extension of trefftz method for elastostatics in two dimensions. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 0(1-15), 2018.
 • F. Kolařík and B. Patzák. Implementation of a 3d vof tracking algorithm based on binary space-partitioning. Acta Polytechnica, 57(2):105 -- 115, 2017.
 • F. Kolařík, B. Patzák, and L.N. Thrane. Modeling of fiber orientation in viscous fluid flow with application to self-compacting concrete. Computers and Structures, 154:91 -- 100, 2015.
 • B. Patzák, D. Rypl, and J. Kruis. Mupif – a distributed multi-physics integration tool. Advances in Engineering Software, 60–61(0):89 -- 97, 2013.
 • B. Patzák and D. Rypl. Object-oriented, parallel finite element framework with dynamic load balancing. Advances in Engineering Software, 47(1):35 -- 50, 2012.
 • D. Rypl and B. Patzák. From the finite element analysis to the isogeometric analysis in an object oriented computing environment. Advances in Engineering Software, 44(1):116 -- 125, 2012.
 • B. Patzák and Z. Bittnar. Modeling of fresh concrete flow. Computers and Structures, 87(15-16):962--969, 2009.
 • B. Patzák and M. Jirásek. Adaptive resolution of localized damage in quasibrittle materials. Journal of Engineering Mechanics Division ASCE, 130:720--732, 2004.
 • B. Patzák and M. Jirásek. Process zone resolution by extended finite elements. Engineering Fracture Mechanics, 70(7-8):837--1097, May 2003.
 • M. Jirásek and B. Patzák. Consistent tangent stiffness for nonlocal damage models. Computers and Structures, 80(14-15):1279--1293, June 2002.
 • B. Patzák and Z. Bittnar. Design of object oriented finite element code. Advances in Engineering Software, 32(10-11):759--767, 2001.
Úplný seznam publikací

Programy:

OOFEM
Aktivně vyvíjím otevřený, objektově-orientovaný program OOFEM pro řešení multifyzikálních problémů metodou konečných prvků od roku 1997. Můžete se podívat na domovskou stránku projektu www.oofem.org, nebo se podívat na přehled jeho vlastností. OOFEM je distribuován pod GNU LGPL licencí (GPL).
MuPIF
Distribuovaná, objektově-orientovaná platforma pro multifyzikální simulace (MuPIF) poskytuje podporu pro vytváření komplexních simulací kombinujících dílčí simulační nástroje. MuPIF je disptribuován pod GNU LGPL licencí
EduBeam
Školní projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduchý, snadno ovladatelný program pro analýzu rámových konstrukcí. Hlavním cílem je nabídnout studentům jednoduché prostředí, které mohou sami snadno rozšiřovat, využít své znalosti, naučit se nenásilně programovat a přispět k rozvoji tohoto projektu.EduBeam je distribuován pod GNU GPL licencí (GPL).
Můžete se podívat na můj profil na ohloh.net dokumentující mojí open-source aktivitu. Ohloh profile for Bořek Patzák

Valid XHTML 1.1