Bořek Patzák

portrait of bp

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Stavební fakulta
Katedra mechaniky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Česká republika

Tel.: +42-02-24354501, Fax: +42-02-24310775
E-mail: Borek.Patzak (at) fsv.cvut.cz

Curriculum vitae:

Vzdělání

 • Ing. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor: Konstrukce a dopravní stavby
 • Dr. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, název disertační práce: "Materiálové modely pro beton"

Pozice

 • 1997-2000 Odborný asistent, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky.
 • 2000-2002 Research engineer, EPFL, ENAC, Laboratory of Structural and Continuum Mechanics (LSC) in Lausanne.
 • 2002-2010 Docent, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
 • 2010-dosud Profesor, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
 • 2018-dosud Proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta stavební ČVUT.

Výzkum:

 • Hlavní řešitel výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou České republiky GAČR:
  • SUMO: Udžitelný návrh založený na modelování, sémantické interoperabilitě a vícekriteriální optimalizaci, reg. číslo: 22-35755K, 2022-2024.
  • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií, reg. číslo: 20-20096S, 2020-2022.
  • Víceúrovňový popis chování raného betonu, reg. číslo: 16-20008S, 2016-2018.
  • Víceúrovňová simulace rozlévání betonové směsi, reg. číslo: 13-23584S, 2013-2015.
  • MuPIF - a Multi-Physic Integration Framework, reg. číslo:P105/10/1402, 2010-2012.
  • Algorithms for Representation of Moving Boundaries, reg. číslo:103/06/1845, 2006-2008.
  • Simulation of Fresh Concrete Flow, reg. číslo:103/04/1394, 2004-2006.
 • Projekty podporované EU:
  • Musicode: An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modelling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the Organic and Large Area Electronics Industry, project number 953187, 2021-2024.
  • Composelector: Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Materials Models and Multidisciplinary Design Framework, project number 721105, 2017-2021.
  • MMP: Multiscale Modelling Platform: Smart design of nano-enabled products in green technologies, project number 604279, 2014-2016.
  • ICMEg: Integrated Computational Materials Engineering expert group, project number 606711, 2013-2015.
 • Další projekty
  • Deema:Design and Optimisation Open Innovation HUB for Composites Modeling and Desig, TAČR M-ERA.NET 2 projekt, reg. číslo TH75020002, 2021-2024.
  • Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings, TAČR Národní centrum kompetence TN01000056, 2019-2022.
  • Výzkumný záměr MSM 6840770003:
   "Algorithms for Computer Simulation and Application in Engineering" (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).
  • TailorCrete (www.tailorcrete.com).

Odborné zájmy:

 • Návrh a vývoj nástrojů pro numerické simulace. Podívejte se na seznam mých softwarových projektů.
 • Numerické metody v mechanice, zvláště pak adaptivní techniky a modelování kvazikřehkých materiálů.
 • Vývoj simulačního software, paralelní výpočty.

Možnost spolupráce pro studenty: Stále hledám vysoce motivované a schopné studenty s dobrými znalostmi a zájmem o informatiku, aplikovanou matematiku, numerické metody mechaniky, metodu konečných prvků. Možnost spolupráce v rámci diplomových a doktorských prací, domácích a zahraničních projektů.

Vybrané publikace:

 • J. Voříšek and B. Patzák. Gpams: A g-code processor for advanced additive manufacturing simulations. Additive Manufacturing, 65:103279, 2023.
 • E. Dvořáková and B. Patzák. An isogeometric Timoshenko curved beam element with an enhanced representation of concentrated loads. Computers and Structures, 270, 2022.
 • E. Dvořáková and B. Patzák. Isogeometric bernoulli beam element with an exact representation of concentrated loadings. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 361:112745, 2019.
 • F. Kolařík, B. Patzák, and J. Zeman. Computational homogenization of fresh concrete flow around reinforcing bars. Computers and Structures, 207:37 -- 49, 2018.
 • Martin Horák, Bořek Patzák, and Jan Novák. An isogeometric extension of trefftz method for elastostatics in two dimensions. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 0(1-15), 2018.
 • F. Kolařík and B. Patzák. Implementation of a 3d vof tracking algorithm based on binary space-partitioning. Acta Polytechnica, 57(2):105 -- 115, 2017.
 • F. Kolařík, B. Patzák, and L.N. Thrane. Modeling of fiber orientation in viscous fluid flow with application to self-compacting concrete. Computers and Structures, 154:91 -- 100, 2015.
 • B. Patzák, D. Rypl, and J. Kruis. Mupif – a distributed multi-physics integration tool. Advances in Engineering Software, 60–61(0):89 -- 97, 2013.
 • B. Patzák and D. Rypl. Object-oriented, parallel finite element framework with dynamic load balancing. Advances in Engineering Software, 47(1):35 -- 50, 2012.
 • D. Rypl and B. Patzák. From the finite element analysis to the isogeometric analysis in an object oriented computing environment. Advances in Engineering Software, 44(1):116 -- 125, 2012.
 • B. Patzák and Z. Bittnar. Modeling of fresh concrete flow. Computers and Structures, 87(15-16):962--969, 2009.
 • B. Patzák and M. Jirásek. Adaptive resolution of localized damage in quasibrittle materials. Journal of Engineering Mechanics Division ASCE, 130:720--732, 2004.
 • B. Patzák and M. Jirásek. Process zone resolution by extended finite elements. Engineering Fracture Mechanics, 70(7-8):837--1097, May 2003.
 • M. Jirásek and B. Patzák. Consistent tangent stiffness for nonlocal damage models. Computers and Structures, 80(14-15):1279--1293, June 2002.
 • B. Patzák and Z. Bittnar. Design of object oriented finite element code. Advances in Engineering Software, 32(10-11):759--767, 2001.

Úplný seznam publikací

Programy:

OOFEM
Aktivně vyvíjím otevřený, objektově-orientovaný program OOFEM pro řešení multifyzikálních problémů metodou konečných prvků od roku 1997. Můžete se podívat na domovskou stránku projektu www.oofem.org, nebo se podívat na přehled jeho vlastností. OOFEM je distribuován pod GNU LGPL licencí (GPL).
MuPIF
Distribuovaná, objektově-orientovaná platforma pro multifyzikální simulace (MuPIF) poskytuje podporu pro vytváření komplexních simulací kombinujících dílčí simulační nástroje. MuPIF je disptribuován pod GNU LGPL licencí
EduBeam
Školní projekt, jehož cílem je vytvořit jednoduchý, snadno ovladatelný program pro analýzu rámových konstrukcí. Hlavním cílem je nabídnout studentům jednoduché prostředí, které mohou sami snadno rozšiřovat, využít své znalosti, naučit se nenásilně programovat a přispět k rozvoji tohoto projektu.EduBeam je distribuován pod GNU GPL licencí (GPL).
PointCloud2BIM
Nástroj pro podporu pasportizace stávajících objektů umožňující poloautomatické zpracování mračen bodů, identifikaci základních entit (podlaží, místnosti, stěny a otvory) a jejich export do BIM.

Můžete se podívat na můj profil na githubu dokumentující mojí open-source aktivitu.

Valid XHTML 1.1