MIDAS - víceúčelové rozhraní mezi fází návrhu a analýzou mechanické odezvy.

MIDAS je volně šiřitelný multiplatformní program sloužící k automatizovanému zpracování vstupních a výstupních dat pro analýzu stavebních konstrukcí pomocí konečněprvkového programu.

Cílem projektu je vytvoření široce použitelného nástroje, který by zjednodušil a automatizoval komunikaci mezi tvůrcem modelu (architektem) a statikem.

MIDAS je program sloužící jako rozhraní mezi softwarem pro návrh konstrukce (optimalizováno pro stavební konstrukce) a softwarem pro výpočet mechanické odezvy konstrukce. Byl vytvořen s cílem zjednodušit a automatizovat komunikaci mezi těmito dvěmi druhy programů. Zjednodušeně řečeno tvoří propojení mezi programem pro architekta/projektanta a statika.

Program je aktivně vyvíjen od roku 2005 na katedře mechaniky Stavební fakulty ČVUT a je šířen pod GNU licencí.

Program je napsaný v jazyce C++ objektově orientovanou architekturou, nemá grafické uživatelské prostředí.

Pouziva tinyXML.