Download

V souboru ChangeLog.txt jsou vypsány změny v jednotlivých verzích MIDASu.

MIDAS může být distribuován buď samostatně nebo linkovaný spolu s externími programy/knihovnami. Možnost využití v komerční sféře a dostupnost zdrojových kódů jednotlivých programů závisí na použité licenci.

Jednotlivé programy a jejich licence

MIDAS - šířen pod otevřenou licencí GNU LGPL. Zdrojové kódy jsou k dispozici, lze používat ke komerčním účelům.

OOFEM - program pro řešení multifyzikálních problémů metodou konečných prvků. Šířen pod otevřenou licencí GNU LGPL. Zdrojové kódy jsou k dispozici, lze používat ke komerčním účelům.

T3d - 3D generátor konečněprvkové sítě. Zdrojové kódy nejsou k dispozici. Binární verze programu je dovolena používat pouze pro nekomerční účely.

Zdrojové kódy

 • MIDAS + makefile (cíle: linux release, linux debug, windows cross-compiling release)
  midas-0.83.zip - aktuální verze
  Na požádání je možné dodat projekt pro překlad v Code::Blocks - volně přístupný multiplatformní (Win, Linux, Mac) C++ IDE
 • OOFEM + makefile
  Originální verzi můžete stáhnout na domovských stránkách projektu.
  Pro plné využití konverzního programu MIDAS je potřeba použít lokální verzi OOFEMu s drobnými úpravami, které se zatím nedostaly do hlavní verze programu. Zdrojové kódy na vyžádání.

Binární soubory - spustitelné

 • 64-bit Linux - MIDAS + T3d + OOFEM, pouze pro nekomerční použití
  midas-0.83_amd64 - aktuální verze
 • 32-bit Windows XP/... - MIDAS + T3d + OOFEM, pouze pro nekomerční použití
  midas-0.83.exe - aktuální verze

Binární soubory - statické knihovny

 • 32-bit Windows XP/... - MIDAS + T3d + OOFEM, pouze pro nekomerční použití
  midas-0.83.a - aktuální verze

Dokumentace

Další odkazy