Generátor sítě konečných prvků

Pokud je geometrie zadána jako model, tak je z ní automaticky vytvořena síť konečných prvků. Defaultně je pro generování sítě použit program T3d linkovaný přímo v MIDASu. Pro použití externí binárky T3d je třeba zadat pomocí argumentu -P_mesherT3d cestu s názevem souboru.

Do budoucna se počítá s používáním FOSS 3D generátoru konečněprvkové sítě Gmsh. Generátor lze linkovat přímo s MIDASem a umí meshovat NURBSy.

Generování sítě je možné ovlinit zadáním požadavku na velikost (tj. délku hrany) výsledného elementu. Velikost je možné zadat přímo, klíčové slovo elemSize, nebo požadavkem na kolik částí se má rozdělit/rozmeshovat geometrický element z modelu, klíčové slovo elemCount. Hodnota elemCount je brána v potaz pouze na prutových prvcích, kde je délka prvku podělena hodnotou elemCount a tím dostanem požadovanou velikost prvku. Pokud je požadavek na velikost prvku zadám pomocí obou možností, tak je preferována menší hodnota.

Hodnotu elemSize respektive elemCount lze geometrickému elementu modelu zadat přímo, ve VTK je to pole MeshGen_elemSize a MeshGen_elemCount v CELL_DATA. Pokud nejsou hodnoty zadány přímo, přebírají se z globálního nastavení, které se zadává pomocí argumentů příkazové řádky -IN_meshGen_elemSize a -IN_meshGen_elemCount. Pokud není zadáno ani -IN_meshGen_elemCount tak je zadání přes elemCount ignorováno. Pokud není zadáno -IN_meshGen_elemSize, tak je globální hodnota elemSize defaultně nastavena na velikost celé konstrukce, což se prakticky rovná zadání nekonečné velikosti elementu.