Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu

Spolehlivost stavebních konstrukcí

Dynamika stavebních konstrukcí 1

Dynamics of Structures