D32MPO - Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů

Volitelný předmět prezenčního doktorského studia, Fakulta stavební, ČVUT Praha, obor Fyzikální a materiálové inženýrství - FMI

Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc.

Office: B331a,   katedra mechaniky

Aktualizace 15.12.2022

 


Forma výuky: Přednášky a laboratorní cvičení

Ukončení: zkouška nebo seminární práce

Aktuální semestr 2022/23. Čas a místo výuky: bude upřesněno; laboratoře D052 a Cs109


Anotace
Předmět je zaměřen na seznámení s moderními měřícími metodami a jejich návazností na výpočetní metody pro stanovení mikromechanických charakteristik a dále jejich uplatnění pro popis materiálů. V popředí zájmu jsou cementové kompozity a geopolymery. Předmět bude obsahovat základy z následujících oblastí:
-Experimentální metody mikromechaniky- především nanoindentace, mikroskopie atomových sil a elektronová mikroskopie pro různé typy materiálů.
-Metody stanovení mikromechanických vlastností pro heterogenní mikrostruktury v submikrónové oblasti.
-Modely pro popis mikrostruktury stavebních materiálů.
-Metody výpočtu vlastností kompozitu a homogenizace (analytické, MKP, FFT).
-Kalorimetrie.
-Praktická měření a aplikace na stavební materiály.


Klíčová slova

Mikrostruktura; mikromechanika; elektronová mikroskopie; mikroskopie atomárních sil; nanoindentace; heterogenita; dekonvoluce; homogenizace


Obsah předmětu a program

1. Mikrostruktura heterogenních materiálů a jejich popis
2. Obrazová a mikrostrukturní analýza
3. Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky
4. Praktická ukázka SEM a měření (lab.)
5. Nanoindentace a měření vlastností v malém objemu
6. Vyhodnocení elastických a viskoelatických parametrů
7. Praktická ukázka nanoindentoru a měření (lab.)
8. Sférická indentace, plastické parametry materiálu
9. Principy nanomechanické analýzy heterogenních materiálů
10. Dekonvoluce a homogenizace na heterogenních systémech
11. AFM mikroskopie pro 3d mapování povrchu
12. Praktická ukázka AFM a měření (lab.)
13. Propojení měřítek materiálu, víceškálové modelování


Přednášky

0. Úvod. Anotace a sylabus.

1. Mikrostruktura heterogenních materiálů a jejich popis

2. Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky

3. Nanoindentace a měření vlastností v malém objemu

4. Principy nanomechanické analýzy heterogenních materiálů. Dekonvoluce a homogenizace

5. AFM mikroskopie pro 3D mapování povrchu


Podklady na cvičení

Laboratorní cvičení u SEM


Doporučená literatura a studijní materiály

Odkazy na další literaturu a pomůcky

Kalorimetrie. Prezentace TAM Air


Linky


Archiv