Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů D32MPO,   Doktorské studium, obor FMI

Garant předmětu, vyučuje: doc. ing. Jiří Němeček, Ph.D.

Místnost: B331a,   katedra mechaniky

Software

Image analýza- plochy fází, analýza tvarů objektů, ad. - software ImageJ

Software pro sestrojení Probability Density Function diagramu a dekonvoluci fází- software Decon (viz odkaz)

Software pro rozeznávání struktur na mikroúrovni materiálu (např.póry) "Microstructure pattern recognition tool"

Software for Mechanical Characterization and Optimization of Arbitrary Surfaces SIO

 

 

Odkazy na literaturu.

! Materiály zde uvedené slouží pouze pro potřebu výuky. V případě dalšího použití, proveďte řádnou citaci zdroje!!!
 
Nanoindentace obecně Fischer-Cripps, Anthony C., Nanoindentation, Mechanical Engineering Series,  Springer, 2nd ed. 2004, XXII, 264 p. k zapůjčení u JN
  M L. Oyen, Handbook of Nanoindentation: With Biological Applications, Pan Stanford Publishing, 2010 k zapůjčení u JN
  W.C. Oliver and G.M. Pharr,  An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments,  Journal of Materials Research, Volume 7 / Issue 06 / 1992, pp 1564-1583

 

 
  Michelle L. Oyen, , Robert F. Cook, A practical guide for analysis of nanoindentation data, J O U R N A L O F T H E M E C H A N I C A L B E H AV I O R O F B I O M E D I C A L M AT E R I A L S 2 ( 2 0 0 9 ) 3 9 6 ± 4 0 7 PDF
  Historie nanoindentace, prezentace Agilent,  Oliver & Pharr PDF
Nanoindentace Heterogenních Stavebních Materiálů Habilitační práce doc. Němečka na téma Nanoindentace Heterogenních Stavebních Materiálů

Nanoindentation of Heterogeneous Structural Materials. 1. ed. Praha: ČVUT v Praze, 2010. 99 p. ISBN 978-80-01-04501-5.

PDF
  Nanoindentation in Materials Science, Edited by Jiri Nemecek, ISBN 978-953-51-0802-3, 320 pages, Publisher: InTech HTML, open access
Nanoindentace a viskoelasticita Matthieu Vandamme, Franz-Josef Ulm, Viscoelastic solutions for conical indentation, International Journal of Solids and Structures 43 (2006) 3142–3165 PDF
  Jaroslav Menčík, Li Hong He, Jiří Němeček, Characterization of viscoelastic-plastic properties of solid polymers
by instrumented indentation, Polymer Testing 30 (2011) 101–109
PDF
  Knauss, W. G.; Emri, I.; Lu, H. In Springer Handbook of Experimental
Solid Mechanics; Sharpe, W. N. Ed.; Springer: New
York, 2008; Chapter 3, p 49–96.
k zapůjčení u JN
  J. Minster, O.Blahova, J. Hristova, J. Lukes, J. Nemecek, M. Sperl, Microindentation into an epoxy composition to assess the influence of aging on mechanical properties,
Journal of Applied Polymer Science,
Volume 123, Issue 4, pages 2090–2094, 15 February 2012

 

PDF
  E G Herbert, W C Oliver and G M Pharr, Nanoindentation and the dynamic
characterization of viscoelastic solids, J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 074021 (9pp)
PDF
  Jennifer Hay, Using Instrumented Indentation to Measure the Complex Modulus of Highly Plasticized Polyvinyl Chloride, Agilent Application Note PDF
Scratch test F.P. Ganneau,  G. Constantinides,  F.-J. Ulm, Dual-indentation technique for the assessment of strength properties of cohesive-frictional materials, International Journal of Solids and Structures 43 (2006) 1727–1745

 

PDF
  E. Sarris and G. Constantinides, Finite Element Modeling of Nanoindentation on C–S–H: Effect of Pile–up
and Contact Friction, NICOM 4: 4th International Symposium on Nanotechnology in Construction
PDF
  Ange-Therese Akono, Franz-Josef Ulm, An improved technique for characterizing the fracture toughness via scratch test experiments, Wear, volume 313, Issues 1–2, 15 May 2014, Pages 117–124 PDF
UHPC Luca Sorelli, Georgios Constantinides, Franz-Josef Ulm, François Toutlemonde, The nano-mechanical signature of Ultra High Performance Concrete by statistical nanoindentation techniques, Cement and Concrete Research 38 (2008) 1447–1456 PDF
  W.R.L. da Silva, J. Němeček, P. Štemberk, Methodology for nanoindentation-assisted prediction of macroscale
elastic properties of high performance cementitious composites, Cement & Concrete Composites 45 (2014) 57–68
PDF
     
Nanoindentace historické malty, ITZ V. Nežerka, J. Němeček, Z. Slížková, P. Tesárek, Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation, Cement & Concrete Composites 55 (2015) 122–128 PDF
Multiscale modeling J. Němeček et al. / Computers and Structures 128 (2013) 136–145 PDF
  Jiří Němeček, Vlastimil Králík, Jaroslav Vondřejc, Micromechanical analysis of heterogeneous structural materials, Cement & Concrete Composites 36 (2013) 85–92 PDF
Geopolymers Jiří Němeček, Vít Šmilauer, Lubomír Kopecky, Nanoindentation characteristics of alkali-activated aluminosilicate materials, Cement & Concrete Composites 33 (2011) 163–170 PDF
Nanoindentation on Cement, Creep Jiří Němeček, Creep effects in nanoindentation of hydrated phases of cement pastes, M A T E R I A L S C H A R A C T E R I Z A T I O N 6 0 ( 2 0 0 9 ) 1 0 2 8 – 1 0 3 4 PDF