Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů D32MPO,   Doktorské studium, obor FMI

Garant předmětu, vyučuje: doc. ing. Jiří Němeček, Ph.D.

Místnost: B331a,   katedra mechaniky

    Školitel Téma Ukončeno Výstup / související článek
Rok 2015 I. Klicmanová A. Svešnikov, Kfyz Modelování fyzikálních vlastností nanotextilií ano seminarni prace
  K. Hájková V. Šmilauer Mechanisms of reinforcement corrosion ano seminarni prace
  Z. Říhová P. Konvalinka, EC Optimalizace návrhu betonových technologických plošin ano seminarni prace
  M. Kočová J.Zatloukal, EC MOŽNOSTI OPTIMALIZACE VE STAVEBNICTVÍ ano seminarni prace
  M. Doležalová A.Vimmrová, K123 TERNÁRNÍ SMĚSI NA BÁZI SÁDRY ano seminarni prace
  T. Kadlíček M. Šejnoha Scratch test na cementových kompozitech ano seminarni prace
Rok 2014          
  Z. Procházková M. Šejnoha, ÚTAM Nano-Viskoelastické parametry recyklovaného plastu ano  
  Z. Prošek P. Tesárek Mikroskopická a fázová analýza drátkobetonu ano  
  J. Topič T. Plachý Nedestruktivní analýza cementových kompozitů, penetrace chloridů ano  
  T. Sajdlová P. Kabele ITZ v betonu ano  
  V. Petráňová Z. Bittnar Stanovení obsahu solí v betonu ano  
  R. Lovichová M. Petrtýl ? ne  
  Cristiana Nunes P. Kabele, ÚTAM Z. Slížková Microstructure, micromechanics of Lime based mortars ano  
  Dana Křivánková P. Kabele, ÚTAM Z. Slížková Study of Nanoadditives in construction industry ano  
Rok 2013          
  Alice Kapková A. Jíra Nanoindentace zubního dentinu ano zpráva A. Kapková

Aleš Jíra, Jiří Němeček, Nanoindentation of Human Tooth Dentin, Key Engineering Materials Vol. 606 (2014) pp 133-136

  Soňa Urbanová M. Šejnoha Nanoindentace anizotropního materiálu ne  
Rok 2012          
  M. Přinosil P. Kabele Analýza biovláken ano zpráva M. Přinosil

Jiří Němeček, Nanoindentation Applied to Materials with an Inner Structure, Key Engineering Materials Vol. 586 (2014) pp 55-58

  V. Nežerka J. Zeman Analýza historické malty cocciopesto ano

Rešerše literatury

Diplomový projekt

V. Nežerka, J. Němeček, Z. Slížková, P. Tesárek, Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation, Cement & Concrete Composites 55 (2015) 122–128

Rok 2011          
  Ricardo Wilson P. Štemberk homogenizace UHPC ano W.R.L. da Silva, J. Němeček, P. Štemberk, Methodology for nanoindentation-assisted prediction of macroscale
elastic properties of high performance cementitious composites, Cement & Concrete Composites 45 (2014) 57–68
  A. Hájková P. Tesárek analýza bambusu ne neukončeno
  Němcová P. Tesárek analýza sádry ne neukončeno
Rok 2010          
  Petr Máca   analýza cementových kompozitů, měření ano  
  Vlastimil Králík J. Němeček Nanoindentace kovových pěn ano Vlastimil Králík, Jiří Němeček, Comparison of nanoindentationtechniques for local mechanical
quantification of aluminium alloy, Materials Science&EngineeringA618(2014)118–128
  Pavla Pečová J. Němeček AFM na cementových kompozitech ano Effect of surface treatment on the microstructure of
cement paste assessed by AFM