Popis:

Lagrangeovské interpolační funkce.

Měnit lze:
  • řád interpolačních polynomů,
  • počet prvků,
  • polohu uzlů,
  • uzlové hodnoty.
Všimněte si:
  • aproximace je na oblasti jednoho prvku spojitá a hladká (má spojité derivace všech řádů), ale mezi prvky je spojitá pouze funkční hodnota (aproximovaná funkce se „láme“).
  • interpolační funkce mají v právě jednom uzlu hodnotu 1 a ve všech ostatních uzlech hodnotu 0 („Kronecker delta property“),
  • součet hodnot interpolačních funkcí je v každém bodě roven 1,
  • Změna uzlové hodnoty ovlivní aproximaci pouze na prvku/prvcích, ke kterým daný uzel náleží.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS