Popis:

Nestacionární jednorozměrné vedení tepla řešené metodou konečných diferencí (metodou sítí)

Měnit lze:
  • hustotu sítě,
  • délku časového kroku,
  • počáteční podmínky,
  • použitá diferenční schémata.
Poznámky
  • tepelná vodivost i tepelná kapacita jsou uvažovány jako jednotkové,
  • teplota na obou krajích 1D oblasti je 0.
Všimněte si:
  • vlivu parametru μ=τ/h² na stabilitu a přesnost různých schémat,
  • vlivu počátečních podmínek na stabilitu různých schémat,
  • stability "přesnějších" dvoukrokových schémat.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS