Popis:

Staticky neurčitý a staticky určitý rám zatížený předepsaným přemístěním podpory a změnou teploty.

Měnit lze:
  • rozětí rámu (délku prvku 2),
  • výšku sloupů (prvků 1 a 3),
  • předepsané přemístění podpory,
  • změnu teploty,
  • ohybovou tuhost (EI) všech prvků,
  • normálovou tuhost (EA) všech prvků.
Všimněte si:
  • změna teploty a pokles podpory ovlivní přetvoření všech konstrukcí
  • na staticky neurčité konstrukci vzniknou vnitřní síly
  • na staticky určité konstrukci vnitřní síly nevzniknou.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS