Popis:

Gerberův nosník (spojitý nosník s vloženými klouby) zatížený pohyblivou silou.

Měnit lze:
  • polohu působící síly.
Všimněte si:
  • konstrukce se „rozpadne“ na nesené a nesoucí prosté nosníky
  • zatížení se přenáší z nesených částí na nesoucí, nikdy však naopak
  • v místě vložených kloubů je nulový ohybový moment.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS