Popis:

Model B3 pro dotvarování a smršťování betonu dle [1].

Měnit lze:
 • Parametry specifikující vlastnosti betonu, tvar a rozměry dílce, vlhkost prostředí a způsob ošetřování,
 • t' ... stáří betonu při vnesení zatížení (pro výpočet funkce poddajnosti a relaxační funkce),
 • t ... stáří betonu, pro které se vypíší hodnoty funkce poddajnosti, relaxační funkce a smrštění.
Poznámky:
 • Při zadávání desetinných čísel je potřeba psát desetinnou tečku namísto desetinné čárky.
 • [1] Zdeněk P. Bažant, Sandeep Baweja (2000). "Creep and Shrinkage Prediction Model for Analysis and Design of Concrete Structures: Model B3." in Adam Neville Symposium: Creep and Shrinkage - Structural Design Effects , A. Al-Manaseer (ed), American Concrete Institute, pp. 1-83.
 • [2] Zdeněk P. Bažant, Mija Hubler, Milan Jirásek (2013). "Improved Estimation of Long-Term Relaxation Function from Compliance Function of Aging Concrete." J. Eng. Mech., 139(2), 146–152.
 • Dle [1] se počítá funkce poddajnosti a smrštění. Při vyhodnocení funkce poddajnosti se používá aproximace analytickou funkcí Q.
 • Dle [2] se počítá přibližná hodnota relaxační funkce.
 • Tlačítko "zachytit" vytvoří kopie aktuálních křivek a ty pak zůstanou viditelné i po změně parametrů (vhodné pro porovnávání různých parametrů). Tlačítko "skrýt/ukázat" pak tyto křivky skryje či opět ukáže.
 • Po změně vstupních parametrů je nutné kliknout na tlačítko aktualizovat, aby se tyto projevily.
Všimněte si:
 • Dotvarování se nikdy úplně nezastaví, pro dlouhé časy narůstá zhruba logaritmicky.
 • Smrštění souvisí s vysycháním betonu a pro dlouhé časy se blíží konečné hodnotě.
 • Při nižší vlhkosti prostředí se zvětší konečná hodnota smrštění.
 • Vlhkost prostředí má vliv nejen na smršťování, ale i na dotvarování.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS