Popis:

Staticky určitý a staticky neurčitý lomený nosník zatížený svislým spojitým zatížením.

Měnit lze:
  • polohu podpor (a tím i tvar konstrukce),
  • velikost zatížení.
Všimněte si:
  • lineárního průběhu normálové síly v šikmé části nosníku,
  • rozdílu velikostí momentů pro případy s a bez převislých konců.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS