Popis:

Chování základních pružno-plastických modelů.

Měnit lze:
  • model samotný,
  • typ zatížení - řízení silou nebo deformací,
  • předepisovanou hodnotu (sílu, deformaci).
Poznámky:
  • při změně modelu dojde k resetu simulace,
  • v zájmu zachování rozumné grafické prezentace jsou uměle omezeny extrémní hodnoty deformace a pokud je jich dosaženo, deformace se nemění (bez ohledu na předepsaný typ řízení).
Všimněte si:
  • napětí v pružině závisí pouze na okamžité hodnotě deformace (a obráceně),
  • deformace plastického článku se může měmit pouze tehdy, je-li napětí v plastickém článku na mezní hodnotě,
  • u kombinovaných modelů obecně napětí závisí na deformaci a historii zatěžování,
  • obecně může být deformace nenulová i při nulovém napětí,
  • obecně může být napětí nenulové i při nulové deformaci.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS