Popis:

Grafické zobrazení Druckerovy-Pragerovy plochy plasticity v prostoru hlavních napětí

Měnit lze:
 • mez kluzu ve smyku, τ0,
 • součinitel vnitřního tření, α
 • volbu zobrazovaných prvků - je možné zapnout nebo vypnout:
  • řez odpovídající plasticky přípustné oblasti za rovinné napjatosti,
  • osy odpovídající hlavním napětím,
  • hydrostatickou osu,
  • plochu plasticity.
Všimněte si:
 • Směr pohledu na trojrozměrný obrázek lze ovládat myší (najetím kurzoru do obrázku, stisknutím levého tlačítka myši a tažením).
 • Lze si také vybrat jeden ze standardních směrů pohledu:
  • proti jedné ose hlavního napětí (tlačítko "|| σ3"),
  • kolmo na hydrostatickou osu (tlačítko "⟂ (σ1=σ2=σ3)"),
  • rovnoběžně s hydrostatickou osou (tlačítko "|| (σ1=σ2=σ3)").
 • Druckerova-Pragerova plocha plasticity je rotační kužel, symetrický podle hydrostatické osy a s vrcholem na této ose.
 • V řezu odpovídajícím rovinné napjatosti vznikne elipsa.
 • V deviatorickém řezu vznikne kruh.
 • Při změně meze kluzu ve smyku se kužel posune podél hydrostatické osy.
 • Při změně součinitele vnitřního tření se změní vrcholový úhel kužele.
 • Pro nulový součinitel vnitřního tření přejde kužel ve válec, který odpovídá Misesově podmínce plasticity.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS