Popis:

Grafické zobrazení Mohrovy-Coulombovy plochy plasticity v prostoru hlavních napětí

Měnit lze:
 • soudržnost, c
 • úhel vnitřního tření, φ:
 • volbu zobrazovaných prvků - je možné zapnout nebo vypnout
  • řez odpovídající plasticky přípustné oblasti za rovinné napjatosti,
  • osy odpovídající hlavním napětím,
  • hydrostatickou osu,
  • plochu plasticity.
Všimněte si:
 • Směr pohledu na trojrozměrný obrázek lze ovládat myší (najetím kurzoru do obrázku, stisknutím levého tlačítka myši a tažením).
 • Lze si také vybrat jeden ze standardních směrů pohledu:
  • proti jedné ose hlavního napětí (tlačítko "|| σ3"),
  • kolmo na hydrostatickou osu (tlačítko "⟂ (σ1=σ2=σ3)"),
  • rovnoběžně s hydrostatickou osou (tlačítko "|| (σ1=σ2=σ3)").
 • Mohrova-Coulombova plocha plasticity je šestiboký jehlan s vrcholem na hydrostatické ose.
 • V řezu odpovídajícím rovinné napjatosti vznikne šestiúhelník s jednou osou symetrie.
 • V deviatorickém řezu vznikne šestiúhelník se třemi osami symetrie (nikoli pravidelný).
 • Při změně soudržnosti se jehlan posune podél hydrostatické osy.
 • Při změně úhlu vnitřního tření se změní vrcholový úhel jehlanu.
 • Pro nulový úhel vnitřního tření přejde jehlan v šestiboký hranol, který odpovídá Trescově podmínce plasticity.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS