Popis:

Prostý nosník obdélníkového průřezu zatížený osamělou silou nebo spojitým zatížením.

Měnit lze:
 • délku nosníku (změnou polohy pravé podpory),
 • velikost působícího zatížení,
 • působiště osamělé síly,
 • ohybovou tuhost (EI) nosníku (odpovídající změna průřezu se zobrazí v náčrtu).
Všimněte si:
 • konstrukce je staticky určitá, tudíž změna tuhosti ovlivní průhyb, ale neovlivní průběh vnitřních sil,
 • průhyb je nepřímo úměrný momentu setrvačnosti I,
 • ohybový moment pod osamělou silou je přímo úměrný rozpětí nosníku,
 • ohybový moment pod spojitým zatížením je přímo úměrný druhé mocnině rozpětí nosníku,
 • průhyb pod osamělou silou je přímo úměrný třetí mocnině rozpětí nosníku,
 • průhyb pod spojitým zatížením je přímo úměrný čtvrté mocnině rozpětí nosníku,
 • konstrukce je symetrická a pokud zatížení je též symetrické (osamělá síla je uprostřed rozpětí):
  • posouvající síla je antisymetrická,
  • ohybový moment je symetrický.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS