Popis:

Jednorozměrná vlnová rovnice řešená metodou konečných diferencí

Měnit lze:
  • hustotu sítě,
  • použité diferenční schéma,
  • počáteční podmínky.
Všimněte si:
  • stability explicitních schémat ve vztahu k parametru ν,
  • nepodmíněné stabilty implicitních schémat,
  • (ne)přesnosti přibližného řešení v závislosti na délce časového kroku a hustotě sítě.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS