Někdy se může stát, že zobrazovaný obsah stránky (interaktivní konstrukce a všechny její součásti) je větší než okno prohlížeče (tudíž nevidíme všechno, co bychom chtěli), anebo naopak mnohem menší (máme-li například čtyřiadvacetipalcový monitor a chceme plně využít jeho potenciálu). Naštěstí ve většině prohlížečů můžeme velikost zobrazovaného obsahu měnit a přizpůsobovat našim požadavkům (takzvaně „zoomovat“).

Nejjednodušší možností je podržet klávesu ctrl a zároveň „posouvat“ kolečkem myši (anglicky „scroll“). Posun nahoru znamená zmenšení stránky, posun dolů pak zvětšení. Ctrl+0 (0 je zde číslice) zobrazí stránku v „normalní“ (výchozí) velikosti.

Další možností je použít standardní panel nástrojů, konkrétně Zobrazení -> Velikost stránky (ve Firefoxu), Velikost písma (v Google Chromu) nebo Stránka -> Měřítko či jednoduše klávesy + a - (v Opeře).
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS