Marek Tyburec
Marek Tyburec
česká vlajka britská vlajka
$$\left \{\begin{array}{lr}\mathrm{Online:} & 1 \\\mathrm{Dnes:} & 3 \\\mathrm{Celkem:} & 5339 \\\end{array}\right \}$$
PDF

Osobní informace

Jméno: Ing. Marek Tyburec
E-mail: marek.tyburec@fsv.cvut.cz
Místnost: B380

Pracovní zkušenosti

2013→ ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky. Studentská vědecká síla.
2012–2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb. Studentská vědecká síla.

Vzdělání

2017→ ČVUT v Praze, Fakulta stavební, doktorský studijní program Stavební inženýrství, obor Fyzikální a materiálové inženýrství.
2015–2017 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb.
2011–2015 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, bakalářský studijní program Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb.
2003–2011 Gymnázium Nad Alejí, maturitní zkouška z předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika a fyzika. Prospěl s vyznamenáním.

Certifikáty

2012 AutoCAD 2012 CZ – 3D dokumentace
2011 AutoCAD 2011 CZ – 2D dokumentace
2011 First Certificate in English (FCE)

Konference

2016 Tyburec, M., Lepš, M.: Global topology weight optimization of 52-bar benchmark truss with discrete cross-sections. In: Engineering mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2016. s. 558-651. ISSN: 1805-8248. ISBN: 978-80-87012-59-8. [PDF v angličtině, BiBTeX].
Tyburec, M., Zeman, J.: Comparison of Semidefinite Solvers for Topology Optimization of Cantilever Trusses Subject to Fundamental Eigenvalue Constraint. In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016, pp. 172-177. Advanced Materials Research. vol. 1144. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2 [scientific.net].

Ocenění

2017 Děkankou Stavební fakulty byla udělena pochvala za vynikající zpracování a obhajobu diplomové práce Modulárně-topologická optimalizace příhradových konstrukcí tvořených Wangovými dlaždicemi [PDF v angličtině].
2016 1. místo v rámci studentské vědecké konference Rektorysova soutěž. Prezentována práce „Modulární topologická optimalizace příhradových konstrukcí sestavených z Wangových dlaždic“ [PDF v angličtině].
2. místo ve Vyčichlově soutěži organizované Katedrou matematiky Stavební fakulty ČVUT. Prezentována práce „Two-phase optimization of tile-based truss ground structure“ [PDF v angličtině].
4. místo v mezinárodním kole studentské vědecké konference SVOČ 2016 v kategorii Stavební mechanika. Prezentována práce „Two-phase optimization of tile-based truss ground structure“ [PDF v angličtině].
1. místo v soutěži Katedry mechaniky Stavební fakulty ČVUT O cenu akademika Bažanta. Prezentována práce „Two-phase optimization of tile-based truss ground structure“ [PDF v angličtině].
2015 Děkankou Stavební fakulty byla udělena pochvala za vynikající zpracování a obhajobu bakalářské práce. Bakalářská práce „Vícekriteriální optimalizace léčebného plánu protonové terapie“ byla finančně podpořena nadací ČVUT MediaLab [PDF v angličtině, sborník MediaLabu].
1. místo v mezinárodním kole studentské vědecké konference SVOČ 2015 v kategorii Stavební mechanika. Prezentována práce „Vícekriteriální optimalizace léčebného plánu protonové terapie“ [PDF].
2. místo v soutěži Katedry mechaniky Stavební fakulty ČVUT O cenu akademika Bažanta. Prezentována práce „Vícekriteriální optimalizace léčebného plánu protonové terapie.
1. místo ve Vyčichlově soutěži organizované Katedrou matematiky Stavební fakulty ČVUT. Prezentována práce „Vícekriteriální optimalizace léčebného plánu protonové terapie.“
2014 4. místo v rámci studentské vědecké konference Rektorysova soutěž. Prezentována práce „Rozšíření programu distmesh pro vícedimenzionální problémy“ [PDF].
5.–6. místo v mezinárodním kole studentské vědecké konference SVOČ 2014 v kategorii Stavební mechanika. Prezentována práce „Optimalizace léčebného plánu protonové terapie.
1. místo ve Vyčichlově soutěži organizované Katedrou matematiky Stavební fakulty ČVUT. Prezentována práce „Optimalizace léčebného plánu protonové terapie.“
2013 1. místo ve Vyčichlově soutěži organizované Katedrou matematiky Stavební fakulty ČVUT. Prezentována práce „Optimalizace příhradových konstrukcí.“
2007–2008 1. místo v ročníku anglické debatní ligy.
© Copyright 2015–2022 Marek Tyburec