Popis:

Transformace napětí v rovině a Mohrova kružnice pro rovinnou napjatost.

Měnit lze:
  • hodnotu normálových napětí σx a σz a smykového napětí τzx,
  • hodnotu úhlu α mezi původní soustavou souřadnic xz a pootočenou soustavou souřadnic x'z'.
Všimněte si:
  • stavy napětí vzájemně pootočené o 180° se sobě rovnají,
  • pootočení pro maximální normálové napětí σ a pootočení pro maximální smykové napětí τ se liší o 45°,
  • pro hlavní směry souřadnicových os (směry, pro které je jedno normálové napětí σ maximální a jedno minimální) je vždy smykové napětí τ rovno 0,
  • pro směr maximálního smykového napětí τ jsou si obě normálová napětí σ vzájemně rovna a mají hodnotu středu kružnice.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS