Popis:

Chování základních viskoelastických modelů.

Měnit lze:
 • model samotný,
 • typ zatížení - řízení silou, rychlostí deformace nebo deformací,
 • předepisovanou hodnotu (sílu, rychlost deformace, deformaci).
Poznámky:
 • tlačítko ▶/|| slouží k pokračování/pozastavení simulace (na začátku je simulace pozastavena),
 • při změně modelu dojde k resetu simulace,
 • při změně řízení se simulace pozastaví (stiskněte tlačítko ▶ k pokračování),
 • při použití posuvníku nepatřícího k aktualnímu řízení se simulace pozastaví a změní se řízení,
 • v zájmu zachování rozumné grafické prezentace jsou uměle omezeny extrémní hodnoty deformace a pokud je jich dosaženo, deformace se zastaví (bez ohledu na předepsaný typ řízení).
Všimněte si:
 • napětí v pružině závisí pouze na okamžité hodnotě deformace (a obráceně),
 • napětí v tlumiči závisí pouze na okamžité hodnotě rychlosti deformace (na samotné deformaci vůbec nezávisí),
 • u kombinovaných modelů obecně napětí závisí na deformaci, rychlosti deformace a historii zatěžování,
 • obecně může být deformace nenulová a/nebo se měnit i při nulovém napětí,
 • obecně může být napětí nenulové a/nebo se měnit i při nulové deformaci.
Kontakt: jan.stransky(at)fsv.cvut.cz
Poslední úprava: 25. září 2018
© 2011 - 2018   Jan Stránský
Všechna práva vyhrazena
Valid XHTML 1.1
Valid CSS