profesor
 
Katedra mechaniky (K132)
 
Fakulta stavební
 
České vysoké učení technické v Praze
 
Thákurova 7
 
Praha 6, 166 29
 
Česká republika
 
e-mail: jaroslav.kruis (at) fsv.cvut.cz
 
web: mech.fsv.cvut.cz/~jk
 
tel: +420 224 354 307
 
fax: +420 224 310 775
 
 
Výuka
 
Publikace
 
Vyzvané přednášky
 
Grantové projekty
 
Odkazy
Jaroslav Kruis
 

PIC


Honorary university professor
University of Pécs


PICPIC


 
professor
 
Department of Mechanics (K132)
 
Faculty of Civil Engineering
 
Czech Technical University in Prague
 
Thákurova 7
 
Prague 6, 166 29
 
Czech Republic
 
e-mail: jaroslav.kruis (at) fsv.cvut.cz
 
web: mech.fsv.cvut.cz/~jk
 
tel: +420 224 354 307
 
fax: +420 224 310 775
 
 
Teaching activities
 
Publications
 
Invited lectures
 
Grant projects
 
Links