Současné/Current: NAS || PRPE EXP
Minulé/Past: NAS || PRPE EXP || SM3 EXP || PPA || ZASP || SM 1+SM 2 || PRPE+PP10 || SM2A || SMA1 (2008–2011) || SMA1 || PP20 || MK10+NMM I || EIAHM
Kvalifikační práce: Ph.D. theses || Diplomové || Bakalářské
Soutěže: Bažantova || Rektorysova

Numerical Analysis of Structures [WS2016/2015, WS2015/2014, WS2014/2013, WS2012/2013, WS 2011/2012, WS 2010/2011, WS 2009/2010, WS 2008/2009, WS 2007/2008] PRPE EXP [ZS2012/2013, ZS 2011/2012, ZS 2010/2011, ZS 2009/2010, ZS 2008/2009, ZS 2007/2008]
SMA1 [ZS2012/2013, LS2011/2012, ZS 2011/2012, LS 2010/2011] SM3 [LS2011/2012, LS 2010/2011, LS 2009/2010, LS 2008/2009, LS 2007/2008, LS 2006/2007] PPA [ZS 2010/2011] SMA1 (2008–2011) [ZS 2010/2011, LS 2009/2010, ZS 2009/2010, LS 2008/2009] SM2A [LS 2007/2008] ZASP [LS 2004/2005] SM1 a SM2 [LS 2003/2004, ZS 2002/2003] PP10 a PRPE [LS 2003/2004, ZS 2002/2003]

Ph.D. theses

 1. J. Vondřejc: FFT-based method for homogenization of periodic media: Theory and applications, Czech Technical University in Prague, 2013
 2. Z. Sharif-Khodaei: Modelling of functionally graded materials, Czech Technical University in Prague, 2008 (jointly with P.P. Procházka)
 3. A. Kučerová: Identification of nonlinear mechanical model parameters based on softcomputing methods, Czech Technical University in Prague and École normale supérieure de Cachan, 2007 (jointly with A. Ibrahimbegović and Z. Bittnar)

Diplomové práce

 1. P. Beščec: Variational approach to thermally induced crack propagation, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, 2013
 2. V. Nežerka: Micromechanics-Based Models of Cocciopesto Mortars, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2012
  PDF (2.3 MB)
 3. M. Somr: Numerical Simulation of Cocciopesto-based Masonry Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2012
  PDF (6.9 MB)
 4. M. Strádal: Porovnání dvou přístupů k určení celkové odezvy kompozitů s viskoelastickou matricí, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, 2012
  PDF (4.5 MB) skripty (12 kB)
 5. P. Vonk: Laudon Pavilion: Identification of damage scenarios during a flood, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2010
 6. M. Sobotková: Studie omezujících podmínek v evolučním návrhu ocelových rámových konstrukcí, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2010
  PDF (1.1 MB)
 7. J. Vondřejc: Analysis of heterogeneous materials using efficient meshless algorithms: One-dimensional study, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2009
 8. I. Meng: Macro Modeling of Ruins of St.Paul’s, Macau, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2008
  PDF (1.5 MB)
 9. P. Gruber: Homogenizace vláknových kompozitů s nedokonalým spojením složek, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, 2008
  Cena Prof. Babušky v oboru počítačových věd za rok 2008
 10. Z. Sharif Khodaei: Preliminaries to modeling and analysis of functionally graded materials, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2006 PDF (1.5 MB)
 11. J. Gajdošík: Quantitative analysis of fiber-reinforced composites microstructure, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2005 (jointly with M. Šejnoha) PDF (1.3 MB)
 12. A. Kučerová: Optimální návrh a optimální řízení konstrukcí v oboru velkých deformací, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, 2004 (ve spolupráci s A. Ibrahimbegovicem) PDF (1.6 MB)
  Cena Prof. Babušky v oboru počítačových věd za rok 2004

Bakalářské práce

 1. L. Krupička: Komparativní studie diskrétních modelů poškození, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, 2011
 2. J. Vildt: Design of the IS for Charles Bridge in Prague Reconstruction, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, PDF, 2010 (4.5 MB)
 3. M. Ženíšek: Numerická simulace sdruženého přenosu tepla a vlhkosti, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, PDF, 2010 (4.5 MB)
 4. M. Staš: Sierpinski Structure (statická optimalizace), Fakulta stavební, ČVUT v Praze, PDF, 2009 (4.5 MB)
 5. J. Stránský: Mikromechanické modely pro tepelnou vodivost v kompozitních materiálech s nedokonalým spojením složek, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, 2009 PDF (4.4 MB)
  1.-2. místo v Rektorysově soutěži, 2010
 6. J. Vondřejc: Preliminaries to analysis of heterogeneous materials using meshless methods, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2008 PDF (1.1 MB)
 7. M. Sobotková: Analýza konstrukce navržené pomocí principů digitální architektury, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, 2008 PDF (308 kB)