Programování inženýrských výpočtů v C++ (YPV1)

 • Ilustrativní časový plán platný v roce 2013/2014 je ke stažení zde(104 kB)
 • Potřebný software pro systém Windows:
  • Překladač - Borland C++ compiler 5.5
   bcc55.zip(8.38 MB)
  • Náročnější ale do budoucna perspektivnější editor - XEmacs
   XEmacs_Setup_21.4.22.exe(20.9 MB)
  • Kolegyni se Vás zželelo a tak objevila i tento velmi jednoduchý, ale šikovný editor - jEdit
   jedit4.3.2install.exe(2.85 MB)
  • Šikovné udělátko na snazší pouštění překladače:
   bcc.exe(56 kB)
poster
Přednášky Řešené úlohy Zadání domácích úkolů
Úvodní přednáška - editory, překladač: pdf (36.1 kB)
Typy proměnných, práce s konzolí, matematická knihovna pdf (47 kB) Vypsání ahoj: ahoj.c(83 B)
Velikost datových typů: test-sizeof.c(537 B)
Součet dvou čísel: soucet.c(268 B)
Vzdálenost bodů: zadání (22 kB)
Rotace: zadání (21.1 kB)
Podmínky a cykly, switch pdf (45.4 kB) Maximální číslo: max.c(342 B)
Fibonacci: zadání(16.9 kB) fibonacci.c(474 B)
π: zadání(26.7 kB) pi.c(329 B)
Kalkulačka: kalkulacka.c(663 B)
Faktoriál: zadání (30.5 kB)
Dělitel: zadání (30.8 kB)
Staticky alokovaná pole, globální konstanty pdf (63.8 kB) Norma matice: zadání(82.1 kB) Enorma.c(294 B) Součin matice a vektoru: zadání (21 kB)
Funkce pdf (34.9 kB) Součet prvků matice: soucet_prvku.c(588 B)
Numerická integrace: zadání(35.4 kB) numint.c(776 B)
Maticová kalkulačka 1: zadání (27.7 kB)
Newtonova metoda: zadání (64.7 kB)
Práce se souborem pdf (32.1 kB) Zápis do souboru: myfprintf.c (950 B)
Čtení ze souboru: myfscanf.c (1 kB)
Statistika: zadání (23 kB)
Vzdálenost bodů 2: zadání (25.3 kB) data.dat(7.8 kB)
Ukazatele a práce s pamětí pdf (33.1 kB) Prohození hodnot dvou proměnných: prohod.cpp (1.8 kB)
Dynamicky alokovaná pole pdf (23.2 kB) Vytvoreni vektoru ve funkci: alocvek.cpp (3 kB)
Vytvoreni matice ve funkci: alocmat.cpp (2.5 kB) Kloc2.dat (87 B)
Test 2D pole: testpole.cpp (915 B)
Algoritmus quicksort: quicksort.cpp (1.7 kB)
Seřazení čísel: zadání (18.1 kB)
Seřazení řádků: zadání (15.8 kB)
Vzdálenost bodů 3: zadání (16 kB)
Maticové operace a soustava lineárních rovnic - praktická hodina Funkce pro výpočet inverzní matice: invert.cpp (411 B) Maticová kalkulačka 2: zadání (16.1 kB)
Gaussova eliminace: zadání (16.7 kB)
Řetězce pdf (20.7 kB) Ukázky řetězců: retezce.cpp (476 B)
Argumenty programu pdf (62.7 kB) Kalkulačka pro příkaz. řádku: spocti.cpp (838 B) Maticová kalkulačka 3: zadání (15.4 kB)
Řešení staticky neurčité konstrukce deformační metodou - praktická hodina Program pro výpočet průhybu konzoly: konzola.cpp (2.8 kB) Výpočet konstrukce def. metodou: zadání (28.7 kB)


Tato stránka vznikla díky podpoře projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2834/2011 kategorie F1/b.

Poslední změna: 27. 9. 2013